Wniosek na informatyzację urzędu

Dodano: czwartek, 23 września 2010

Zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania „E–usługi publiczneRegionalnego Programu Operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2007–2013. Wniosek na konkurs złożyła m.in. gmina Żarnów, która ubiega się o dotację w wysokości ponad 410 tys. zł z przeznaczeniem na informatyzację urzędu oraz wdrożenie e–usług dla mieszkańców gminy. Całkowita wartość projektu to ponad 480 tys. zł.

Na dofinansowanie projektów zarząd województwa łódzkiego przeznaczył 11,5 mln zł. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na grudzień.