Wybory do Izb Rolniczych

Dodano: środa, 27 maja 2015

Informujemy, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Żarnowie oraz na tablicach w sołectwach, wywieszone są informacje dotyczące zarejestrowanych kandydatów do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w zarządzonych wyborach na dzień 31 maja 2015 roku.

Jednocześnie informujemy, że w Urzędzie Gminy w Żarnowie, ul. Opoczyńska 5 wyłożony jest do wglądu spis uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do Rady Powiatowej Izby Rolniczej. W związku z powyższym istnieje możliwość sprawdzenia się na listach wyborczych celem uniknięcia nieporozumień  w dniu wyborów.

Wybory  do Rady Powiatowej Izby Rolniczej odbędą się w dniu 31 maja (niedziela) 2015 roku w godzinach 8.00 – 18.00  w Urzędzie Gminy w Żarnowie  ul. Opoczyńska 5.

Przypominamy, że wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego odbywają się co cztery lata, a spośród zgłoszonych kandydatów wybierane są  dwie osoby, które wejdą w skład Rady Powiatowej Izby Rolniczej.

Kandydaci:

  1. Krzysztof CIACH
  2. Tomasz PACYNIAK

no images were found