Wywiad z wójtem Krzysztofem Nawrockim i przewodniczącym Rady Gminy Wiktorem Macierzyńskim

Dodano: poniedziałek, 27 grudnia 2010

W okresie przed świątecznym dziennikarz „Topu” – Maciej Mrozowicz przeprowadził wywiad z wójtem gminy Żarnów Krzysztofem Nawrockim oraz przewodniczącym Rady Gminy – Wiktorem Macierzyńskim. Reporter pytał przede wszystkim o plany związane z modernizacją gminy Żarnów.

Panowie podzielili się z czytelnikami celami jakie sobie stawiają na najbliższe lata. Zamierzenia te opierają się głównie na zmianach w infrastrukturze takich jak: dokończenie wodociągowania gminy, modernizacja drogi powiatowej Żarnów – Skórkowice, realizowana wspólnie z powiatem, przyspieszenie budowy kanalizacji, w tym wokół zalewu w Miedznej Murowanej. Rozbudowie ma ulec istniejąca oczyszczalna ścieków w Żarnowie i budowa nowej w rejonie wsi Ruszenice.
Panowie zapewniają, że nie zostanie pominięta sprawa priorytetowa jaką jest rozwój dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie gminy. Planowana jest budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Orlik 2012”,organizacja klubów środowiskowych w świetlicach wiejskich, w tym kawiarenek internetowych dla młodzieży. Zadania inwestycyjne maję również obejmować stworzenie na bazie placówki oświatowej w Klewie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Jednym z założeń nowych władz jest znaczne przyspieszenie procesu przemian społeczno – gospodarczych zwłaszcza poprzez współpracę z powstającymi stowarzyszeniami, ale także stworzenie muzeum ludowego i skansenu dawnych urządzeń i sprzętu gospodarstwa domowego, wydawanie gminnego biuletynu informacyjnego i lokalnej gazety, które będą trafiać do każdej rodziny w gminie.

Źródło: TOP-Tygodnik opoczyński
„Dialog na trzy głosy”