XIV edycja Konkursu Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego

Dodano: sobota, 21 stycznia 2017

Informujemy, iż Wojewoda Łódzki po raz czternasty organizuje Konkurs „Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego”.

Konkurs organizowany jest od 2004 roku. Nagroda ma charakter honorowy, a konkurs cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem i wysokim prestiżem wśród przedsiębiorców regionu łódzkiego.

NGWŁ sprzyja promocji laureatów, daje im możliwość prezentacji działań oraz popularyzuje wypracowane w regionie łódzkim drogi osiągania sukcesów gospodarczych na rynku polskim i rynkach zagranicznych. Stanowi wyróżnienie i podziękowanie dla przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych i wynalazców, osiągających najlepsze efekty ekonomiczne oraz cieszących się uznaniem w województwie, kraju i za granicą. Premiowane są podmioty budujące pozytywny wizerunek regionu. Istotnym kryterium jest, aby wnosiły one znaczący i trwały wkład w unowocześnienie i rozwój gospodarczy województwa.

W roku 2017 Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego zostanie przyznana w następujących kategoriach:

– “Ład organizacyjny i społeczna odpowiedzialność biznesu”

– “Mikro i małe przedsiębiorstwo”

– “Gospodarstwo rolne”

– “Innowacyjność”

Termin nadsyłania zgłoszeń: 24 marca 2017 r. (piątek) – Nagroda Gospodarcza 2017 – XIV edycja

Więcej informacji: http://lodzkie.eu

Sekretariat Konkursu:

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

tel.: (42) 664 15 00, 664 10 94, 664 12 52

faks: (42) 664 10 88

e-mail:  juliana.predowa@lodz.uw.gov.pl

estera.gajewska@lodz.uw.gov.pl

michal.mikina@lodz.uw.gov.pl

ziemowit.staszewski@lodz.uw.gov.pl