XIX Przegląd Poezji „Krajobrazy Polskie” w Domu Kultury w Żarnowie

Dodano: wtorek, 17 marca 2015

Jedną z imprez kulturalnych mających w Żarnowie wieloletnią tradycję jest Przegląd Poezji „Krajobrazy Polskie”. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu działania Oddziału PTTK w Żarnowie, a jego celem jest propagowanie poprzez poezję piękna ojczystego krajobrazu. Od początku istnienia konkursu organizowany jest on przez PTTK przy współudziale Urzędu Gminy i Publicznej Biblioteki Publicznej w Żarnowie. Finał przeglądu odbywał się początkowo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, a w ostatnich latach w miejscowym Domu Kultury. Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach wiekowych: klasy I – III SP, klasy IV – VI SP oraz gimnazja i szkoły ponad-gimnazjalne. Finał poprzedzają eliminacje szkolne, które wyłaniają po dwu najlepszych uczniów w każdej kategorii.

W bieżącym roku – w dniu 12 marca odbyła się dziewiętnasta finałowa edycja „Krajobrazów Polskich”, w której wzięli udział uczniowie szkół w Białaczowie, Klewie, Petrykozach, Paradyżu, Przedborzu, Radomsku i Żarnowie. Prezentacje oceniało jury w składzie: przewodniczący – Waldemar Jóźwik i członkowie – Ewa Borończyk, Grażyna Doniec, Jan Łuczkowski i Waldemar Pasula. W pierwszej kategorii dwa pierwsze miejsca uzyskały uczennice SP w Paradyżu – Aleksandra Grzywacz i Milena Stańczyk, a trzecie – Julia Kamińska z SP w Żarnowie. W drugiej kategorii najlepszą okazała się Klaudia Michałowicz z SP w Klewie, a dwa następne miejsca zajęli – Kamil Salamaga i Izabela Mastalerz z SP w Żarnowie. W kategorii „gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne” I miejsce otrzymała Patrycja Twardowska, II miejsce Aleksandra Malkowska – obie z Gimnazjum w Żarnowie, II miejsce Paulina Lizyńczyk z LO w Radomsku. Oprócz trzech nagrodzonych w każdej kategorii jury wyróżniło cztery osoby. Nagrodzeni i wyróżnieni otrzymali książki i dyplomy, które wręczał dr Krzysztof Nawrocki – wójt gminy Żarnów. Dyplomami uhonorowano też wszystkie szkoły uczestniczące w konkursie. Za rok jubileuszowy dwudziesty Przegląd Poezji „Krajobrazy Polskie”.

Źródło: PTTK Żarnów