Zachęcamy do korzystania z usług Centrum Innowacji Biznesowej (CIB) w Radomsku

Dodano: wtorek, 31 stycznia 2017

Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przystąpił do realizacji zadania pn. Stworzenie systemu doradztwa i komunikacji dla przedsiębiorców poprzez uruchomienie Centrów Innowacji Biznesowych

Działanie jest częścią projektu skupiającego się na wsparciu procesu internacjonalizacji regionalnych przedsiębiorstw z sektora MŚP współfinansowane w ramach środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020. Powiat Opoczyński został objęty obszarem wsparcia poprzez Centrum Innowacji Biznesowej (CIB) w Radomsku.

W ramach CIB w Radomsku funkcjonować będzie dwóch Doradców Biznesu – Agnieszka Zaremba oraz Ewa Łapaj, które będą odpowiedzialne za inicjowane i realizację działań wspierających biznes (ze szczególnym uwzględnieniem MŚP w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji).

Do w/wym. zadań zaliczać się będzie:

 • Podejmowanie i utrzymywanie kontaktu z przedsiębiorcami;
 • Analiza potrzeb przedsiębiorstw, w tym określenie potrzeb przedsiębiorstw w zakresie współpracy w obszarze innowacji i internacjonalizacji;
 • Przekazywanie informacji o ofercie IOB, jednostek B+R, JST, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w regionie i inne;
 • Pozyskiwanie partnerów do współpracy w zakresie innowacji i internacjonalizacji;
 • Inicjowanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami (kontaktowanie ze sobą osób i instytucji zajmujących się podobnymi, komplementarnymi procesami innowacyjnymi);
 • Organizacja spotkań/warsztatów animujących współpracę, towarzyszących innym wydarzeniom biznesowym;

Mając na uwadze powyższe informacje, poniżej przedstawiamy zakres informacji, jakie mogą Państwo uzyskać od Doradców Biznesu:

 1. Informacje dotyczące programów, konkursów i innych źródeł finansowania dla przedsiębiorców.
 2. Ofertę uczelni i instytutów naukowych w regionie.
 3. Informacje o istniejących klastrach i innych powiązaniach kooperacyjnych.
 4. Informacje o ofercie instytucji otoczenia biznesu.
 5. Informacje o szkoleniach, warsztatach dla przedsiębiorców, zajęciach podwyższających ich kompetencje.
 6. Informacje odnośnie targów, kongresów, misji, wydarzeń zarówno w Polsce, jak i zagranicą.
 7. Lista expertów, naukowców w zakresie specjalizacji regionalnych.
 8. Udostępnianie linków, materiałów, podręczników eksperckich.
 9. Zintegrowanie bazy wiedzy z Łódzką Platformą Transferu Wiedzy.
 10. Informacje o startupach.
 11. WUP – informacje odnośnie szkolnictwa zawodowego, pracowników, staży itp.

Serdecznie zapraszamy do współpracy…

Dane kontaktowe:

Ewa Łapaj, tel.: 533-313-206

e-mail: ewa.lapaj@lodzkie.pl

Agnieszka Zaremba, tel.: 502-039-183

e-mail: agnieszka.zaremba@lodzkie.pl

Centrum Innowacji Biznesowej

Kościuszki 6 pok.203, 97-500 Radomsko

tel. 533-313-206

ewa.lapaj@lodzkie.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament ds. Przedsiębiorczości

Wydział Regionalnej Strategii Innowacji

Tuwima 22/26, 90-002