Zachęcamy do udziału w konkursie „Sołtys na Plus Województwa Łódzkiego”

Dodano: piątek, 19 marca 2021

Celem konkursu jest wyłonienia Sołtysa na Plus Województwa Łódzkiego. Kandydata do tytułu „Sołtys na Plus Województwa Łódzkiego” mogą zgłaszać: rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa, rady parafialne a także organizacje pozarządowe: OSP, KGW itp., stowarzyszenia sołtysów wszystkich szczebli oraz organy władzy samorządowej: rady gmin, wójtowie, burmistrzowie itd. Aby zgłosić kandydaturę należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (znajdujący się poniżej).

Organizator przygotował nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych Sołtysów.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 30 kwietnia 2021 roku.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie http://konkurs-soltys.lodzkie.pl/

Zgłoszenia należy składać poprzez wypełnienia odpowiedniego formularza na stronie http://konkurs-soltys.lodzkie.pl/ oraz dołączenie skanu wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Samych sołtysów zapraszamy do odwiedzenia platformy soltys.lodzkie.pl

Kliknij, aby powiększyć…