Zagospodarowanie brzegów zalewu w Miedznej Murowanej atrakcją turystyczną Gminy Żarnów

Dodano: środa, 30 listopada 2016

W dniu 29 listopada 2016 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 na zadanie pn.: „Zagospodarowanie brzegów zalewu w Miedznej Murowanej atrakcją turystyczną Gminy Żarnów”.

Umowa została podpisana przez Wójta Gminy Żarnów – Pana Krzysztofa Nawrockiego przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy – Pani Edyty Belicy oraz przedstawicieli Województwa Łódzkiego Pana Artura Bagieńskiego – Wicemarszałka Województwa Łódzkiego oraz Panią Joannę Skrzydlewską – Członka Zarządu Województwa Łódzkiego.

Projekt obejmuje zagospodarowanie zachodniej części brzegu zbiornika w Miedznej Murowanej poprzez stworzenie bazy turystycznej dla mieszkańców Gminy jak również turystów odwiedzających okolice. Planowany do realizacji projekt zakłada wykonanie plaży o powierzchni 3,3 ha z boiskiem do siatkówki plażowej i parasolami trzcinowymi, wykonanie pomostu, molo i mostka drewnianego, wybudowanie budynku do obsługi bazy turystycznej z wypożyczalnią sprzętu wodnego, magazynu sprzętu wodnego, wykonanie ciągów pieszo – rowerowych, utwardzenie parkingów, dróg wewnętrznych, utworzenie 2 pól namiotowych wraz zadaszeniem i krzesełkami i ławkami, stanowisk wędkarskich oraz urządzenie placu zbaw i siłowni zewnętrznej, zakup i montaż obiektów małej architektury: ławki, kosze, stojaki na rowery, stół z ławkami, zakup sprzętu wodnego: łódek wędkarskich, kajaków, rowerków wodnych, kapoków, zakup toalet. Dodatkowo, o nawierzchnię mineralno – bitumiczną wzbogacą się ul. Polna oraz ul. Główna.

Głównym celem inwestycji jest rozwój turystyki oraz zwiększenie atrakcyjności poprzez poszerzenie oferty turystycznej Gminy Żarnów.

Warto wspomnieć, że realizacja zadania jest możliwa dzięki użyczeniu terenów wokół zbiornika przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi.

Zadanie zostanie zrealizowane do maja 2018 r.

Wartość zadania szacowana jest na kwotę 5 018 092,50 zł.

Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego wynosi 3 453 337,50 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych wniosku o przyznanie pomocy.

rpo