Zakaz wstępu do lasów państwowych

Dodano: piątek, 22 lipca 2011

W dniu 14 lipca 2011 r. przez tereny województwa łódzkiego i mazowieckiego przetoczyły się intensywne burze, którym towarzyszyły huraganowe wiatry. Bardzo duże szkody zostały wyrządzone w powiecie opoczyńskim w gminach Białaczów, Żarnów i Opoczno. Obok uszkodzonych domów mieszkalnych i gospodarczych, upraw rolnych i sadowniczych, huraganowy wiatr nie oszczędził również lasów.

 

W lasach będących w zarządzie Nadleśnictwa Opoczno (RDLP Łódź) wiatr wyrządził  szkody na łącznej powierzchni ok. 4 925 ha. Do całkowitego usunięcia kwalifikuje się drzewostan na powierzchni ok. 200 ha. Wstępnie szacuje się, że wiatrołomom  i wywrotom mogło ulec ok. 30 tys. m3 drewna. Najbardziej ucierpiały leśnictwa Białaczów, Kowalów, Myślibórz i Sitowa. Ze względów bezpieczeństwa Nadleśniczy Nadleśnictwa Opoczno od dnia 15 lipca 2011 roku wprowadził okresowy zakaz wstępu do lasu w tych leśnictwach, do odwołania.

Na granicy lasu objętego zakazem wstępu, a w szczególności przy drogach i przejściach prowadzących do lasu zostały przez nadleśnictwo wywieszone tablice ostrzegawcze z napisem:

,,ZAKAZ WSTĘPU DO LASU OD DNIA 15.07.2011 r. DO ODWOŁANIA Z POWODU KLĘSKI WIATROŁOMÓW  NA PODSTAWIE USTAWY O LASACH Z 28 WRZEŚNIA 1991 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.) NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA OPOCZNO”.

Wprowadzony zakaz wstępu do lasu nie dotyczy służb ratowniczych i porządkowych:
–   Państwowej Straży Pożarnej,
–   Policji,
–   Pogotowia Ratunkowego,
– Pracowników Straży Leśnej oraz firm świadczących usługi na rzecz nadleśnictwa.

Występujące na terenie klęskowym złomy i wywroty drzew oraz zwisające gałęzie i wierzchołki, a także obalające się nadal w wyniku naderwania systemów korzeniowych drzewa  stanowią bardzo duże zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

Za nieprzestrzeganie zakazu wstępu do lasu grozi kara grzywny – mandat karny w wysokości do 500,00 zł.

Na powierzchniach leśnych dotkniętych klęską leśnicy prowadzą inwentaryzację uszkodzonych drzewostanów, która pozwoli na szybkie podjęcie dalszych kroków związanych z uprzątnięciem powalonych drzew by nie dopuścić do gradacji szkodników wtórnych oraz deprecjacji drewna.