Zakończono realizację zadań finansowanych w ramach Grantów Sołeckich

Dodano: poniedziałek, 23 listopada 2020


Gmina Żarnów
pozyskała środki z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2020 w formie dotacji celowej w wysokości po 10 000,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie n/w zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

W ramach projektu zrealizowano zadania pn.: „Utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw w  sołectwie Niemojowice”, „Utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw w sołectwie Żarnów” oraz „Utworzenie ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w sołectwie Topolice”. W nw. sołectwach dostarczono i zamontowano obiekty małej architektury, tj.:

  • w sołectwie Niemojowice: huśtawkę wagową, huśtawkę bocianie gniazdo, zjeżdżalnię – całkowity koszt zadania: 9 901,50 zł
  • w sołectwie Żarnów: huśtawkę podwójną, huśtawkę bocianie gniazdo, karuzelę obrotową – całkowity koszt zadania: 9 655,50 zł
  • w sołectwie Topolice: wahadło+biegacz+twister (urządzenie 3w1) – całkowity koszt zadania: 5 362,80 zł

Dobrze wyposażone place zabaw przyczynią się do poprawy jakości spędzania wolnego czasu, wpłyną na rozwój wsi pod względem rekreacyjnym oraz zaspokoją potrzeby społeczne i kulturalne mieszkańców. Zagospodarowanie tych terenów wpłyną na ożywienie wspólnych więzi społeczeństwa i wzmocnią ich aktywizację, co wyrazi się w życiu wsi i gminy. Projekt przyczyni się więc do poprawy warunków życia najmłodszych mieszkańców sołectwa.

Projekt finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.