Zakończono realizację zadań finansowanych oraz współfinasowanych w ramach programu „Sołectwa na plus”

Dodano: poniedziałek, 15 listopada 2021

Granty Sołeckie

Gmina Żarnów pozyskała środki z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2021 w formie dotacji celowej w wysokości po 10 000,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie n/w zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów w sołectwach, w ramach naboru „Sołectwo na plus”.

W ramach projektu  „Sołectwo na plus” zrealizowano zadania pn.:

 1. „Renowacja studni w sołectwie Paszkowice”- celem projektu była renowacja i unowocześnienie studni tzw. „studni dworskiej”, która znajduje się centrum miejscowości Paszkowice. Po renowacji studnia stanowi pięknie odnowiony „zabytek” ozdabiający miejscowość Paszkowice, z którego bezpiecznie mogą korzystać mieszkańcy pobierając wodę ze źródełka. Projekt również poprawił ład przestrzenny oraz podniósł walory estetyczne centrum miejscowości.
  Projekt współfinasowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego
 2. „Budowa siłowni zewnętrznej” w sołectwie Trojanowice- w ramach projektu został zakupiony i zamontowany zestaw urządzeń małej architektury w skład, którego wchodzi: biegacz, orbitrek, krzesło do wyciskania, twister, trenażer. Dobrze wyposażona siłownia zewnętrzna przyczyniła się do poprawy jakości spędzania wolnego czasu, wpłynęła na rozwój wsi pod względem rekreacyjnym oraz zaspokoiła potrzeby społeczne i kulturalne mieszkańców sołectwa.
  Projekt finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.
  Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego
 3. „Budowa siłowni zewnętrznej” w sołectwie Pilichowice – w ramach projektu został zakupiony i zamontowany zestaw urządzeń małej architektury w skład, którego wchodzi: stepper, twister, orbitrek, narty, trenażer. Z powstałej infrastruktury, tj. siłowni zewnętrznej korzysta duża część mieszkańców w różnym wieku. Dobrze wyposażona siłownia zewnętrzna przyczyniła się do poprawy jakości spędzania wolnego czasu, wpłynęła na rozwój wsi pod względem rekreacyjnym oraz zaspokoiła potrzeby społeczne i kulturalne mieszkańców sołectwa.
  Projekt finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.
  Projekt finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego
 4. „Niestraszne ogrodzenie” w sołectwie Straszowa Wola – w ramach projektu zostało wykonane ogrodzenie budynku świetlicy oraz zamontowane zostały barierki wokół wejścia do świetlicy wiejskiej. Nowe ogrodzenie chroni budynek świetlicy przed zniszczeniem. Zamontowane barierki przy wejściach do budynku zapewnią bezpieczeństwo, zwłaszcza osób starszych i dzieci.
  Projekt współfinasowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.
  Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego
 5. „Zakup strojów ludowych wraz z doposażeniem izby regionalnej i Sali konferencyjnej” w sołectwie Skórkowice – W ramach projektu zakupione zostały stroje ludowe/folkowe dla członkiń i członków Koła Gospodyń Wiejskich oraz doposażona została izba regionalna wraz z salą konferencyjną znajdujące się w budynku bibliotecznym w stylowe stoły (7 szt.) i krzesła (30szt.).
  Projekt współfinasowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.
  Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

Powstała infrastruktura przyczyni się do poprawy jakości spędzania wolnego czasu, wpłynie na rozwój wsi pod względem rekreacyjnym oraz zaspokoi potrzeby społeczne i kulturalne mieszkańców poszczególnych sołectw. Zagospodarowanie tych terenów wpłynie na ożywienie wspólnych więzi społeczeństwa i wzmocni ich aktywizację, co wyrazi się w życiu wsi i gminy.

Herb Żarnowa

Mapa Gminy Żarnów