Zapraszamy do lektury kolejnego numeru gminnego pisma „Nicolaus” (strony 13-18)

Dodano: piątek, 18 kwietnia 2014

Zgodnie z zapowiedziami, oddaję w Państwa ręce kolejny numer ilustrowanego czasopisma regionalnego „NICOLAUS”. Bieżący numer zawiera szereg informacji, dotyczących inwestycji i prac komunalnych, zrealizowanych w 2013 roku, ale także treści informujących o życiu lokalnej społeczności Naszej Gminy. Cieszy fakt, iż rozwija się u nas życie społeczne i działa szereg lokalnych stowarzyszeń, które skutecznie promują nasz region w kraju. W piśmie zawarte są również zapowiedzi ważnych przedsięwzięć gospodarczych planowanych do realizacji w 2014 roku, zgodnych z przyjętą uchwałą budżetową. Niniejsze pismo ma dość dużą objętość, choć z przyczyn technicznych nie udało się zamieścić wszystkich zaplanowanych tekstów i artykułów. W bieżącym numerze znalazły się także ważne teksty historyczne, dotyczące wybranych miejscowości gminy – o które Państwo często prosicie. Następne znajdą się w przygotowywanym wydawnictwie o takiej tematyce. Fakt identyfikacji mieszkańców ze swym miejscem urodzenia i zamieszkania, jest typowy dla ludzi, którzy urodzili się na naszym terenie, a swoje życie związali z innymi regionami. Cieszy to, że takich treści domagają się również żarnowianie i mieszkańcy Naszej Gminy, którzy w pełni utożsamiają się z Ziemią Żarnowską i pragną sięgać do „korzeni” oraz naszego wspólnego dziedzictwa.

Tak, jak w poprzednich latach, bieżący numer naszego pisma, został również zdominowany przez problematykę społeczno – gospodarczą, bo właśnie taka naj-bardziej interesuje mieszkańców. Zrealizowane kolejne inwestycje przyczyniają się do rozwoju Gminy Żarnów w wielu dziedzinach. Jest to możliwe, dzięki zgodnym i trafnym decyzjom Rady Gminy w Żarnowie oraz bardzo ofiarnej i pełnej zaangażowania pracy wszystkich pracowników Urzędu Gminy w Żarnowie, którymi od kilku lat mam zaszczyt kierować. Są oni współautorami niniejszego numeru. Bardzo serdecznie im za wszystko dziękuję! Życząc miłej lektury „NICOLAUSA” w rodzinnym gronie, zachęcam po raz kolejny do aktywnego współtworzenia naszego lokalnego czasopisma. Jego łamy są dostępne dla wszystkich, którzy chcą włączyć się w kreowanie nowej rzeczywistości, a także budowanie pozytywnego wizerunku Gminy Żarnów i wszystkich Jej mieszkańców.

Z wyrazami przyjaźni, szacunku i wielkiej sympatii…

Wójt Gminy Żarnów

KRZYSZTOF NAWROCKI

Poniżej – prezentacja stron od nr 13 do 18

Kliknij, aby powiększyć…

Nicolaus19_13

Nicolaus19_14

Nicolaus19_15

Nicolaus19_16

Nicolaus19_17

Nicolaus19_18