Zapraszamy mieszkańców Gminy Żarnów do udziału w projekcie „TWOJA SZANSA”

Dodano: piątek, 30 grudnia 2016

Projekt „TWOJA SZANSA. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29 roku życia z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny.

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia minimum 108 osób spośród 120 osób pochodzących z obszarów wiejskich, zamieszkujących w powiatach: opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim, po 29 roku życia pozostających bez pracy.

W ramach projektu realizowane będą m. in. następujące zadania:

– identyfikacja potrzeb Uczestników Projektu wraz z przygotowaniem Indywidualnych Planów Działania,

– poradnictwo zawodowe w formie warsztatów aktywizacyjno – motywacyjnych z zakresu aktywnego poszukiwania zatrudnienia,

– wysokiej jakości szkolenia (wybierane zgodnie ze ścieżką określoną w IPD) umożliwiające zdobywanie nowych, kwalifikacji/kompetencji, w tym w obszarze srebrnej gospodarki czy regionalnych inteligentnych specjalizacji,

– staże służące zdobyciu doświadczenia zawodowego,

– indywidualne pośrednictwo pracy

W czasie trwania szkoleń i staży zawodowych gwarantujemy atrakcyjne stypendia dla Uczestników!

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY !!!

Więcej informacji:

http://stowarzyszenieprorew.pl/twoja-szansa/