Zaproszenie na otwarte spotkanie konsultacyjne

Dodano: wtorek, 28 lipca 2015

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” serdecznie zaprasza do wzięcia działu w spotkaniach konsultacyjnych dotyczących przygotowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanej przez społeczność na okres programowania 2014-2020.

Strategia jest jednym z warunków, który umożliwi mieszkańcom gmin członkowskich „LGD – U ŹRÓDEŁ” pozyskanie środków finansowych na realizację inwestycji, wydarzeń, tworzenie miejsc pracy i wszelkich inicjatyw, które będą wpływać na rozwój Naszego regionu i poprawę jakości życia.
Na spotkaniach zostaną zaprezentowane: główne wnioski z diagnozy obszaru, analiza SWOT oraz projekt celów LSR wraz z zebraniem uwag od uczestników.

Serdecznie zapraszamy wszystkich: mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz organizacji publicznych, grupy formalne i nieformalne oraz wyrażenie swojego zdania – tak by lokalna strategia rozwoju była odzwierciedleniem potrzeb i oczekiwań wszystkich grup społecznych z obszaru „LGD – U ŹRÓDEŁ”.

Spotkanie na terenie Gminy Żarnów odbędzie się 6 sierpnia 2015 roku w Domu Kultury w Żarnowie ul. Opoczyńska 5, w godzinach 16:00 – 18:00. Tematem przewodnim będzie Prezentacja wniosków z diagnozy obszaru, analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, celów LSR oraz zebranie uwag od uczestników.

Spotkanie jest bezpłatne.

Bardzo liczymy na Państwa obecność. Każda uwaga jest bardzo cenna!

W razie dodatkowych pytań prosimy dzwonić pod nr tel. 41 375 95 33.

no images were found