Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne dotyczące Strategii Rozwoju Gminy Żarnów

Dodano: piątek, 05 grudnia 2014

Informujemy, iż prowadzone są prace nad tworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Żarnów. Nasza nowa strategia jest dokumentem określającym generalny kierunek, aspiracje i priorytety rozwoju społeczno – gospodarczego gminy oraz przedstawiającym metody i narzędzia wdrożeniowe, a jej zapisy stanowią determinantę decyzji merytorycznych, organizacyjnych i finansowych podejmowanych przez władze samorządowe.

Prace nad ww. dokumentem prowadzone są tak, aby mieszkańcy mogli identyfikować się ze swoim regionem. Służą temu odpowiednie zapisy w przygotowywanym dokumencie. Musi on obejmować wspólną wizję dotyczącą kierunków i form rozwoju społeczności lokalnej.

Konsultacje w sprawie powstającego dokumentu są jednym z elementów strategii rozwoju, chcielibyśmy poznać Państwa zdanie, dotyczące rozwoju Naszej Gminy. Państwa opinie, po analizie przez specjalistów,  będą jednym z elementów powstającej Strategii Rozwoju Gminy Żarnów.

W związku z tym zapraszamy i zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniach poświęconych jednemu z najważniejszych dokumentów strategicznych Gminy Żarnów.

Spotkania konsultacyjne odbędą się w dniu 10 i 15 grudnia 2014 r. w godz. 10:00 – 14:00 w sali konferencyjnej, w siedzibie Urzędu Gminy w Żarnowie, ul. Opoczyńska 5.

Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych mieszkańców. Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie ankiety pobranej z poniższego linku graficznego.

ankieta