Zawiadamia się o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów…

Dodano: środa, 25 września 2019

Zawiadamia się o wyłożeniu do publicznego wglądu ( w dniach 24.09.2019 r. – 22.11.2019 r. ), w Urzędzie Gminy Żarnów projektów uproszczonych planów urządzenia lasów, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie Gminy Żarnów.

Uproszczone plany urządzenia lasów wykonywane są na zlecenie Starosty zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. art. 21, p. 1, ust. 1, ( DZ.U. z 2018 r. poz. 2129 ). Uproszczone plany urządzenia lasów, zgodnie z w/w ustawą, są podstawą naliczania podatku leśnego.

W okresie od 25.09.2019 r. do 25.10.2019 r. zainteresowane osoby proszone są o wnoszenie ewentualnych uwag i wniosków.

kliknij, aby powiększyć…