Zebrania sprawozdawcze w jednostkach OSP Gminy Żarnów

Dodano: piątek, 06 marca 2020

W marcu 2020 roku we wszystkich ośmiu jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Żarnów, odbędą się coroczne zebrania sprawozdawcze. Realizowane będą one w okresie od 08 do 22 marca 2020 roku, a ich harmonogram został zatwierdzony podczas posiedzenia Zarządu Gminnego OSP w Żarnowie w styczniu 2020 roku, które odbyło się w Skórkowicach. Przypomnijmy, iż na początku każdego roku w jednostkach OSP przeprowadzana jest kampania sprawozdawcza, natomiast raz na pięć lat przeprowadza się zebrania sprawozdawczo – wyborcze, na których to wybierane są władze jednostek. Podczas zebrań sprawozdawczych następuje wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań zarządu z działalności OSP, wysłuchanie komisji rewizyjnej z działalności OSP, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi OSP na wniosek komisji rewizyjnej, uchwalenie programu działania i budżetu OSP, a także ustalenie wysokości składki członkowskiej.

Harmonogram zebrań jest następujący:
08 marca 2020 r. (niedziela), godz. 19.00 – OSP Topolice
14 marca 2020 r. (sobota), godz. 17.00 – OSP Paszkowice
14 marca 2020 r. (sobota), godz. 19.00 – OSP Chełsty
21 marca 2020 r. (sobota), godz. 15.00 – OSP Miedzna Murowana
21 marca 2020 r. (sobota), godz. 16.30 – OSP Straszowa Wola
21 marca 2020 r. (sobota), godz. 18.00 – OSP Zdyszewice
22 marca 2020 r. (niedziela), godz. 15.00 – OSP KSRG Skórkowice
22 marca 2020 r. (niedziela), godz. 17.00 – OSP KSRG Żarnów

Wszystkie walne zebrania sprawozdawcze odbędą się w strażnicach poszczególnych jednostek OSP, a zebranie OSP Miedzna Murowana w Wiejskim Domu Kultury. Udział w nich weźmie Wójt Gminy i prezes Zarządu Gminnego OSP Krzysztof Nawrocki wraz z członkami zarządu, a także wybrani pracownicy Urzędu Gminy w Żarnowie. W zebraniach zawsze biorą udział przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie. Niektóre zebrania będą poprzedzone spotkaniem z mieszkańcami sołectw.

Zapraszamy wszystkich strażaków – ochotników oraz zainteresowanych mieszkańców…