Zebrania sprawozdawcze w jednostkach OSP gminy Żarnów

Dodano: poniedziałek, 26 marca 2012

W marcu 2012 roku we wszystkich siedmiu jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Żarnów, odbędą się coroczne zebrania sprawozdawcze. Realizowane będą one w okresie od 04 do 18 marca, a ich harmonogram został ustalony podczas posiedzenia Zarządu Gminnego OSP w Żarnowie, który odbył się 26 lutego 2012 roku. Przypomnijmy, iż na początku każdego roku w jednostkach OSP przeprowadzana jest kampania sprawozdawcza, natomiast raz na pięć lat przeprowadza się zebrania sprawozdawczo-wyborcze, na których to wybierane są władze jednostek. Podczas zebrań sprawozdawczych następuje wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań zarządu z działalności OSP, wysłuchanie komisji rewizyjnej z działalności OSP, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi OSP na wniosek komisji rewizyjnej, uchwalenie programu działania i budżetu OSP, a także ustalenie wysokości składki członkowskiej.

Harmonogram zebrań jest następujący:

04 marca 2012 r. (niedziela), godz. 17.00 – OSP Straszowa Wola


05 marca 2012 r. (poniedziałek), godz. 17.00 –
OSP Zdyszewice

10 marca 2012 r. (sobota), godz. 17.00 – OSP Chełsty

11 marca 2012 r. (niedziela), godz. 15.00 – OSP Żarnów

11 marca 2012 r. (niedziela), godz. 17.00 – OSP Topolice

17 marca 2012 r. (sobota), godz. 17.00 – OSP Skórkowice

18 marca 2012 r. (niedziela), godz. 16.00 – OSP Paszkowice

Wszystkie walne zebrania sprawozdawcze odbędą się w strażnicach poszczególnych jednostek OSP. Udział w nich weźmie Wójt Gminy i prezes Zarządu Gminnego OSP Krzysztof Nawrocki wraz z członkami zarządu, a także wybrani pracownicy Urzędu Gminy w Żarnowie.

Po zebraniach sprawozdawczych jednostek OSP, odbędą się otwarte spotkania z mieszkańcami wsi (Straszowa Wola, Zdyszewice, Chełsty, Topolice, Skórkowice, Paszkowice).

Zapraszamy wszystkich strażaków – ochotników oraz zainteresowanych mieszkańców

znakRemiza