Zebrania sprawozdawczo – wyborcze w jednostkach OSP gminy Żarnów

Dodano: niedziela, 25 lutego 2018

W marcu 2018 roku we wszystkich ośmiu jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Żarnów, odbędą się zebrania sprawozdawczo – wyborcze. Realizowane będą one w okresie od 03 do 11 marca.

Przypomnijmy, iż na początku każdego roku w jednostkach OSP przeprowadzana jest kampania sprawozdawcza, natomiast raz na pięć lat przeprowadza się zebrania sprawozdawczo-wyborcze, na których to wybierane są władze jednostek. Podczas zebrań sprawozdawczych następuje m.in. wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań zarządu z działalności OSP, wysłuchanie komisji rewizyjnej z działalności OSP, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi OSP na wniosek komisji rewizyjnej, uchwalenie programu działania i budżetu jednostki.

Harmonogram zebrań jest następujący:

03 marca 2018 r. (sobota), godz. 16.00 – OSP Miedzna Murowana

03 marca 2018 r. (sobota), godz. 18.00 – OSP Straszowa Wola

04 marca 2018 r. (niedziela), godz. 16.00 – OSP Chełsty

04 marca 2018 r. (niedziela), godz. 18.00 – OSP Topolice

10 marca 2018 r. (niedziela), godz. 16.00 – OSP KSRG Skórkowice

10 marca 2018 r. (niedziela), godz. 18.00 – OSP Zdyszewice

11 marca 2018 r. (niedziela), godz. 15.00 – OSP Paszkowice

11 marca 2018 r. (niedziela), godz. 17.00 – OSP KSRG Żarnów

Wszystkie walne zebrania sprawozdawcze odbędą się w strażnicach poszczególnych jednostek OSP. Udział w nich weźmie wójt gminy i prezes Zarządu Gminnego OSP Krzysztof Nawrocki wraz z członkami zarządu, a także wybrani pracownicy Urzędu Gminy w Żarnowie. Podczas zebrań w jednostkach OSP będą również poruszane aktualne problemy i bieżące sprawy wsi.

Zapraszamy wszystkich strażaków – ochotników oraz zainteresowanych mieszkańców…