Zebranie Wiejskie sołectwa Dąbie, Ławki, Młynek, wraz z wyborami sołtysa

Dodano: poniedziałek, 18 lutego 2019

Informujemy o terminie ostatniego zebrania sołeckiego w gminie Żarnów.

Porządek  zebrania sołeckiego jest następujący:

  1. Otwarcie Zebrania Wiejskiego, przyjęcie porządku obrad.
  2. Sprawozdanie z działalności społeczno – gospodarczej na terenie sołectwa.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczącej wprowadzenia ustawowej zmiany w statucie sołectwa.
  4. Zapoznanie z regulaminem wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.
  5. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na kadencję 2019 – 2024.
  6. Wolne wnioski, zakończenie zabrania.

Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa. W przypadku, gdy w pierwszym terminie w zebraniu nie uczestniczy co najmniej 20% uprawnionych mieszkańców, zebranie odbędzie się po upływie 15 minut od ustalonej godziny zebrania

Zebranie Wiejskie Sołectwa Dąbie, Ławki, Młynek odbędzie się na posesji Państwa Mularczyków – Młynek 6