Zebranie Wiejskie – zmiana sołtysa w sołectwie Adamów, Malenie, Siedlów!

Dodano: piątek, 22 lutego 2019

W związku z rezygnacją sołtysa Adamów, Malenie, Siedlów, Wójt Gminy Żarnów wyznaczył kolejny termin wyborów, które odbędzie się w piątek, 1 marca 2019 roku o godz. 17.00.

Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa. W przypadku, gdy w pierwszym terminie w zebraniu nie uczestniczy co najmniej 20% uprawnionych mieszkańców, zebranie odbędzie się po upływie 15 minut od ustalonej godziny zebrania

W załączeniu plakat.

Kliknij, aby powiększyć…