„Ziarna wiary” w kościele św. Mikołaja w Żarnowie

Dodano: środa, 10 października 2012

W piątek, 19 października 2012 roku o godz. 19.00 w kościele św. Mikołaja w Żarnowie odbędzie się bardzo podniosła uroczystość pod hasłem „Ziarna wiary” dla młodzieży z dekanatów żarnowskiego i opoczyńskiego. W pięćdziesiątą rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II w Kościele Katolickim w dniu 11 października 2012 roku rozpoczął się „Rok Wiary”. Zakończy się on w Uroczystość Jezusa Chrystusa – Króla Wszechświata w dniu 24 listopada 2013 roku. W dzień rozpoczęcia minęło także 20 lat od opublikowania przez błogosławionego Jana Pawła II Katechizmu Kościoła Katolickiego. Rok Wiary rok temu zapowiedział Papież Benedykt XVI w liście apostolskim „Porta fidei” wydanym 11 października 2011 roku.

W założeniu papieża „Rok Wiary” ma być zaproszeniem do autentycznego i nowego nawrócenia do Chrystusa, zaangażowania misyjnego na rzecz nowej ewangelizacji. Powinien również wyrazić wspólne zobowiązanie do ponownego odkrycia i studium podstawowych treści wiary, które znajdują się w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Katechizm ma być też prawdziwym narzędziem wspierania w wierze, zwłaszcza dla tych, którzy troszczą się o wychowanie chrześcijan. Papież zaznacza, aby ten Rok rozbudził w każdym wierzącym aspirację do wyznawania wiary w jej pełni i z odnowionym przekonaniem, z ufnością i nadzieją, by bardziej celebrować wiarę w liturgii, zwłaszcza Eucharystii. Jednocześnie pragnie, żeby świadectwo życia ludzi wierzących było coraz bardziej wiarygodne. Zwłaszcza w tym Roku każdy wierzący powinien ponownie odkryć treść wiary wyznawanej, celebrowanej, przeżywanej i przemodlonej, a także zastanowić się nad samym aktem wiary.

Zapraszamy zatem 19 października 2012 roku o godzinie 19.00 do kościoła św. Mikołaja w Żarnowie, gdzie odbędzie się spotkanie młodzieży pod hasłem „Ziarna Wiary”. Będzie w nim uczestniczyć młodzież z dekanatu żarnowskiego i opoczyńskiego. W programie jest zaplanowana konferencja o Janie Pawle II, wystawienie Najświętszego Sakramentu i śpiewy lednickie. Będzie także możliwość skorzystania z sakramentu pokuty.

Wszelkich informacji na temat roku wiary można uzyskać na stronie internetowej diecezji radomskiej: www.diecezja.radom.pl