Złote Gody ponownie w Żarnowie

Dodano: niedziela, 02 października 2011

W sobotę, 1 października 2011 roku w Żarnowie – już po raz drugi w tym roku – odbyła się podniosła uroczystość uhonorowania medalami par, legitymujących się 50-cioletnim i większym stażem małżeńskim.

 

Tym razem Złote Gody obchodziło 5 par małżeńskich z terenu gminy Żarnów. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w kościele parafialnym św. Mikołaja w Żarnowie, celebrowana przez ks. wikarego Damiana Drabikowskiego, w której wzięli udział jubilaci w obecności najbliższych i zaproszonych gości. Uroczystość miała wyjątkowy wymiar, odnowiono, bowiem śluby małżeńskie, złożone przed laty, a w żarnowskiej świątyni licznie zgromadziły się rodziny jubilatów.

 

Następnie w Domu Kultury odbyła się świecka część uroczystości. Tam z rąk wójta Krzysztofa Nawrockiego, przewodniczącego Rady Gminy Krzysztofa Gawrysia i kierownika USC Barbary Celczyńskiej, szanowni jubilaci odebrali medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie” nadane przez Prezydenta RP. Przyznane odznaczenia to wyraz wdzięczności za trwałość małżeńskiego związku, codzienny trud i wzajemne wspieranie się w lepszych i gorszych chwilach dnia codziennego. Wszystkim wręczono okolicznościowe medale i kwiaty. Wyróżnieni jubilaci to:

Marianna i Jan Rybiałkowie z Ruszenic (60 lat małżeństwa);
Marianna i Józef Baranowscy z Trojanowic (52 lata);
Kazimiera i Władysław Malkowscy z Soczówek (52 lata);
Irena i Eugeniusz Łubowscy z Adamowa (50 lat);
Janina i Tadeusz Łukaszczykowie z Antoniowa (50 lat).

 

W uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele samorządu powiatowego i gminnego, pracownicy Urzędu Gminy, sołtysi, strażacy, mieszkańcy Żarnowa, Trojanowic, Soczówek,  Adamowa, Antoniowa i innych miejscowości. Zgromadzeni goście oddali się chwilom wspomnień przy przygotowanej i prowadzonej przez Krzysztofa Nawrockiego prezentacji multimedialnej „Żarnów i Ziemia Żarnowska na starej fotografii”, która była artystycznym uzupełnieniem uroczystości. Następnie wystrzeliły korki od szampanów i wzniesiono okolicznościowy toast dalszych długich, wspólnych lat życia w zdrowiu i radości. Potem wniesiono przygotowany tort i przy dźwiękach muzyki zaproszono wszystkich na słodki poczęstunek. Na zakończenie odśpiewano jubilatom życzenia „Stu lat” i wykonano wspólne pamiątkowe zdjęcie.