Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Żarnów

Dodano: wtorek, 03 listopada 2020

Szanowni Państwo, Szanowni Mieszkańcy Gminy Żarnów!

Kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców od wtorku, 3 listopada 2020 r., wprowadzone zostają zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Żarnów.

Od wtorku (3 listopada 2020 r.) do odwołania Urząd Gminy będzie nieczynny dla interesantów. Pracownicy Urzędu będą do dyspozycji mieszkańców za pośrednictwem korespondencji mailowej i tradycyjnej oraz poprzez kontakt telefoniczny. Jednocześnie zachęcamy do korzystania z dostępnych narzędzi załatwiania spraw administracyjnych za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Sprawy pilne będą załatwiane tylko po wcześniejszej rejestracji w Urzędzie poprzez kontakt telefoniczny. Ponadto jeśli zajdzie pilna potrzeba przyjścia do Urzędu Gminy, prosimy o załatwianie spraw samodzielnie, bez osób towarzyszących, z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym bezpiecznej odległości co najmniej jednego metra pomiędzy pracownikiem, a stroną.

W obecnej sytuacji zachęcamy Państwa również do regulowania zobowiązań finansowych wobec Gminy za pomocą bankowości internetowej: – rachunek bankowy do wpłat za odpady komunalne (śmieci) – 11 8973 0003 0080 08000257 0076, – rachunek bankowy do wpłat za wodę, ścieki i podatki – 69 8973 0003 0080 0800 0257 0002.

W sprawach dotyczących problemów, wynikających z codziennego życia, proszę o kontakt telefoniczny lub e-mailowy z Urzędem Gminy w Żarnowie (tel. 44 757-70-55; sekretariat@zarnow.eu) lub Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żarnowie (tel. 44 757-70-36, tel. 509-833-964; gops_zarnow@o2.pl). Ważne informacje dla mieszkańców gminy, podawane są również na naszych stronach internetowych: www.zarnow.eu oraz www.zarnow.gopsinfo.pl

Urząd Stanu Cywilnego / zgony

Urząd Stanu Cywilnego od wtorku, 3 listopada 2020 r. będzie przyjmować interesantów tylko w sprawach dotyczących rejestracji aktów zgonu (osoby z kartą zgonu). Apelujemy, aby w celu rejestracji aktu zgonu obecna była tylko jedna osoba, a nie całe rodziny.

Prosimy o zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa. W kolejce po wypłatę świadczenia interesanci proszeni są o utrzymywanie bezpiecznej odległości.

kliknij, aby powiększyć…