1 sierpnia 2011 roku – GŁOŚNA PRÓBA SYREN ALARMOWYCH na terenie gminy Żarnów

Dodano: piątek, 29 lipca 2011

Wójt Gminy Żarnów informuje, iż w dniu 1 sierpnia 2011 roku o godz. 17.00 na terenie gminy Żarnów odbędzie się głośna próba syren alarmowych oraz testu słyszalności syren.
Głośna próba syren alarmowych polegać będzie na wyemitowaniu modulowanego dźwięku syreny w okresie jednej minuty. W trakcie emisji dźwięku, o którym mowa przeprowadzony będzie test słyszalności syren, polegający na sprawdzeniu zasięgu odbioru sygnałów  alarmowych.

Głośna próba syren alarmowych wynika z § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin.

Powyższa akcja wynika z faktu, iż Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska – Szef Obrony Cywilnej Województwa Łódzkiego wydała zarządzenie Nr 255/2011 z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa łódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania w celu sprawdzenia działania systemu wykrywania i alarmowania, doskonalenia praktycznych umiejętności uruchamiania systemu alarmowego oraz w celu przygotowania systemów do działania w ramach krajowego systemu w sytuacji pokoju i stanach nadzwyczajnych.

 

 

Redakcja