Wicewojewoda Łódzki Krystyna Ozga w Żarnowie

Dodano: poniedziałek, 01 sierpnia 2011

Do obecności Wicewojewody Łódzkiego Krystyny Ozgi w gminie Żarnów zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Jej stała obecność wśród wszystkich niosących pomoc poszkodowanym, niosła nadzieję na szybką i skuteczną pomoc. Tak też się działo. Kierując – z upoważnienia wojewody Jolanty Chełmińskiej – akcją ratowniczą w województwie łódzkim, dysponowała na nasz teren ogromne siły, dzięki którym udało się w krótkim czasie doprowadzić do zabezpieczenia zrujnowanego przez kataklizm mienia przez całkowitym zniszczeniem. Można było również rozpocząć mozolny proces odbudowy domów. Kilka dni po katastrofie w remizie OSP w Topolicach z udziałem wicewojewody odbyło się robocze spotkanie z mieszkańcami. Wraz z wójtem, komendantem PSP w Opocznie, kierownikiem GOPS w Żarnowie oraz pracownikami UG – odpowiadała na liczne pytania mieszkańców, które dotyczyły m.in. wypłat zasiłków socjalnych i środków na odbudowę domów.

W ostatnim czasie w Urzędzie Gminy odbyło się jednak inne spotkanie z wicewojewodą, która wraz z komendantami PSP w Opocznie – Stanisławem Sagalarą i Jerzym Wijatą, przybyła do Żarnowa, by podziękować za intensywną pracę i zaangażowanie w akcji ratowniczej. Jednocześnie poinformowała o przyznaniu pomocy materialnej dla jednostek OSP w Żarnowie i Topolicach. Prezesi tych jednostek – Ryszard Jakubowski i Jacek Świątek otrzymają finansowe wsparcie, za którą będą mogli niezbędny sprzęt, mundury bojowe i elementy wyposażenia (np. piły spalinowe). Dodatkowo grupa strażaków, zaangażowanych w akcję ratowniczą, zostanie uhonorowana medalami i odznaczeniami resortowymi. Odbędzie się to 25 września 2011 roku, podczas uroczystych obchodów 100-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarnowie.