Ogłoszenie w sprawie nabywania gruntów leśnych i przeznaczonych do zalesienia

Dodano: piątek, 28 stycznia 2022

Nadleśnictwo Opoczno informuje, że w oparciu o art. 37 ustawy o lasach, może nabywać stanowiące własność osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, lasy i grunty przeznaczone do zalesienia.
W związku z powyższym właściciele zainteresowani sprzedażą gruntów mogą składać wnioski w przedmiotowej sprawie do siedziby Nadleśnictwa Opoczno, Sitowa 15, 26-300 Opoczno. Nadleśnictwo Opoczno informuje ponadto, że szczegółowe informacje na temat zakupu gruntów w ww. trybie, można uzyskać na stronie internetowej Nadleśnictwa Opoczno (KLIKNIJ TUTAJ).

NADLEŚNICZY
/Dawid Kosylak/

Mapa Gminy Żarnów