XII Zjazd Gminny Związku OSP w Żarnowie wyłonił władze na kadencję 2021 – 2026

Dodano: piątek, 04 lutego 2022

Późną jesienią 2021 roku w żarnowskim Domu Kultury odbył się XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Żarnowie, organizowany raz na 5 lat. Zjazd poprzedziły walne zebrania we wszystkich jednostkach OSP. Celem Zjazdu było podsumowanie 5-letniej działalności ustępującego Zarządu, wytyczenie kierunków działania na następną kadencję oraz wybór nowych władz związku szczebla gminnego i delegatów na Zjazd Powiatowy OSP. Zjazd Gminny OSP prowadził dh Jarosław Smak, wiceprezes Zarządu Gminnego OSP i naczelnik jednostki OSP KSRG w Żarnowie. W zjeździe uczestniczyło ok. 100 osób, w tym 30 delegatów, liczne reprezentacje wszystkich jednostek oraz goście zaproszeni – przyjaciele OSP w Gminie Żarnów.

Prezes Zarządu Gminnego dh Krzysztof Nawrocki przedstawił bardzo obszerne sprawozdanie (ilustrowane bogatą prezentacją multimedialną) z działalności Zarządu za lata 2016 – 2021. Prezes przedstawił w swoim wystąpieniu wszystkie najważniejsze elementy funkcjonowania jednostek OSP w gminie i dokonał oceny dokonań za miniony okres. Przedstawił jak kształtowała się sytuacja pożarnictwa w gminie Żarnów na przestrzeni ostatnich lat. Na terenie gminy aktywnie działa 8 jednostek OSP, w tym dwie należące do Krajowego Systemu ratowniczo – Gaśniczego (Żarnów, Skórkowice). Jednostki są bardzo dobrze wyposażone, a dwie z nich (OSP KSRG Skórkowice i OSP Chełsty) w ostatnich dwóch latach otrzymały nowe wozy bojowe. Najważniejszą z jednostek jest jednak OSP KSRG Żarnów, która w 2021 obchodziła 110-lecie istnienia, a żarnowska strażnica została z tego powodu gruntownie wyremontowana. Aż sześć spośród ośmiu jednostek w gminie posiada sztandary (Żarnów, Skórkowice, Chełsty, Topolice, Straszowa Wola i Paszkowice), z których pięć zostało ufundowane w ostatnich latach. Aktywność władz gminnych OSP przejawiała się organizacją zawodów sportowo – pożarniczych (obecnie zawieszoną z powodu pandemii korona wirusa), stałym doposażeniem jednostek w wozy bojowe i niezbędny sprzęt, regularną dbałością o stan remiz strażackich w gminie, organizacją festynów rodzinno – pożarniczych, promujących dorobek jednostek, turniejów wiedzy pożarniczej i konkursów plastycznych, opiniowaniem wniosków o przyznawanie odznaczeń. W jednostkach OSP aktywnie pracuje ponad 220 strażaków – ochotników, w tym członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych. Szczególny nacisk kładziono na akcję szkoleniową. Systematycznie odbywały się szkolenia BHP, a w ostatnim czasie kolejna grupa kilkunastu druhów odbyła szkolenie podstawowe. Znaczący postęp odnotowano przy poprawie warunków lokalowych (modernizacja strażnic). Wszystkie jednostki mają swój historyczny rodowód. Jego siła to przede wszystkim wysokie morale ich członków, narażających zdrowie i życie w akcjach bojowych. Niesienie pomocy bliźnim to prawdziwe bohaterstwo, misja i posłannictwo. Strażacy corocznie uczestniczą w obchodach Świąt Narodowych – uroczystościach 3 Maja i 11 Listopada, a także w uroczystościach św. Floriana, Wielkiej Nocy, procesjach Bożego Ciała i innych. Z okazji Dnia Strażaka w kościołach w Żarnowie, Skórkowicach, Chełstach i Zdyszewicach odprawiane są uroczyste msze święte, a oni sami czynnie uczestniczą w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Strażaków na Jasną Górę i pielgrzymkach diecezjalnych, m.in. w Kałkowie, Wielkiej Woli i innych miejscowościach regionu.

Po przedstawieniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej za lata 2016 – 2021, został zgłoszony wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Gminnemu OSP, który został przyjęty jednogłośnie. Później rozpoczęto realizację porządku obrad i wyłoniono nowe władze.

W Zjeździe licznie uczestniczyli zaproszeni goście: Starosta Powiatu Opoczyńskiego Marcin Baranowski, Radna Rady Powiatu Opoczyńskiego, była Wójt Gminy Żarnów i wieloletnia prezes ZG Z OSP w Żarnowie – Maria Morawska, Komendant PSP w Opocznie st. bryg. Andrzej Śpiewak, oficer pożarnictwa, od lat współpracujący z Gminą Żarnów – Tadeusz Brola, Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Łodzi ZOSP RP – dh Jarosław Jurowski, Przewodniczący Rady Gminy Żarnów – Mirosław Bubis, Radna Gminy Żarnów i była przewodnicząca Rady – Joanna Grodzicka, były przewodniczący Rady Wojciech Baran, leśniczy Paweł Pytlos z Nadleśnictwa Opoczno, mł. asp. Marcin Podlewski i asp. Łukasz Krawczyk z Komendy Powiatowej Policji w Opocznie, a także gość specjalny, Witold Gotkowicz – właściciel szkoły Sportów Wodnych „Megalodon” z Sieradza i inni. W obradach (jako delegaci) uczestniczyli również aktualni radni – strażacy: Sławomir Błażejewski, Sylwester Adamczyk, Robert Szulc i Piotr Twardowski.

Skład nowo wybranego Zarządu Gminnego ZOSP RP w Żarnowie przedstawia się następująco: Prezes – Krzysztof Nawrocki, Wiceprezes – Jarosław Smak, Wiceprezes – Leszek Karasiński, Komendant Gminny – Gabriel Jasion, Sekretarz – Hubert Szulc, Skarbnik – Jacek Świąder, członek Prezydium – Sławomir Błażejewski, członek Zarządu – Ryszard Jakubowski, członek Zarządu – Leon Sołtys, członek Zarządu – Konrad Kowalski, członek Zarządu – Janusz Śpiewak, członek zarządu – Sylwester Cisowski, członek Zarządu – Marcin Wołosz. Komisję Rewizyjną stanowią: Robert Szulc – przewodniczący komisji, a także Piotr Twardowski i Sylwester Adamczyk – członkowie komisji. Do zarządu powiatowego delegowano prezesa Krzysztofa Nawrockiego, a delegatami na Zjazd Powiatowy OSP zostali Krzysztof Nawrocki, Leszek Karasiński i Jarosław Smak.

W imieniu Zarządu, prezes Krzysztof Nawrocki podziękował za wybór i zobowiązał się do kontynuacji działań służących poprawie bezpieczeństwa na terenie Gminy i współpracy ze wszystkimi Jednostkami OSP. Podczas obrad podziękowano ustępującemu komendantowi dh Leszkowi Karasińskiemu za intensywną pracę w kadencji 2016 – 2021. Nastąpiło również wręczenie medali i odznaczeń. Otrzymali je: dh Leszek Karasiński – Medal Honorowy Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej Województwa Łódzkiego, dh Janusz Śpiewak – Złoty Medal za Zasługi Dla Pożarnictwa, dh Jarosław Smak – Złoty Medal za Zasługi Dla Pożarnictwa, dh Krzysztof Nawrocki – Srebrny Medal za Zasługi Dla Pożarnictwa, a także dh Sławomir Błażejewski – Brązowy Medal za Zasługi Dla Pożarnictwa.

Głos zabrali także zaproszeni goście, którzy dziękowali za ofiarną pełną zaangażowania służbę w realizacji statutowych zadań związku OSP w gminie. Pod koniec obrad, atrakcyjną prezentację multimedialną zaprezentował Witold Gotkowicz, właściciel szkoły Sportów Wodnych „Megalodon” z Sieradza, który od roku prowadzi aktywną działalność szkoleniową w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Miedznej Murowanej, z udziałem naszych strażaków – ochotników. Ponadto, minutą ciszy uczczono pamięć strażaków, którzy zmarli w okresie minionej kadencji i odeszli na wieczną służbę.

Na końcu zaproszono wszystkich delegatów i gości zaproszonych na strażacki poczęstunek, który odbył się w restauracji „Amsterdam” w Grębenicach. Ilustracją bardzo intensywnych obrad są liczne pamiątkowe zdjęcia, do których oglądania zapraszamy.

Kliknij, aby powiększyć…