Zaproszenie na zebranie wiejskie i wybór sołtysa w sołectwie Malków (6 lutego `2022)

Dodano: piątek, 04 lutego 2022

W związku z rezygnacją dotychczasowego sołtysa wsi Malków, Wójt Gminy Żarnów – w porozumieniu z mieszkańcami – wyznaczył termin zebrania wiejskiego i wyboru sołtysa, które odbędą się w niedzielę, 6 lutego 2022 roku o godz. 14.30 w świetlicy wiejskiej w Malkowie.

Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa / Rady Sołeckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa. W przypadku, gdy w pierwszym terminie w zebraniu nie uczestniczy co najmniej 20% uprawnionych mieszkańców, zebranie odbędzie się po upływie 15 minut od ustalonej godziny zebrania.

W załączeniu plakat.

Do pobrania:

Kliknij, aby powiększyć…

Zebranie wiejskie, Malków `2022

Herb Żarnowa

Mapa Gminy Żarnów