7 kwietnia – Światowy Dzień Zdrowia

Dodano: czwartek, 07 kwietnia 2011

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest 7 kwietnia w rocznicę założenia Światowej Organizacji Zdrowia. Corocznie Organizacja wybiera jeden kluczowy problem dotyczący zdrowia, zachęcając do działania ludzi w różnym wieku i różnych społeczności. Celem jest podkreślenie wagi danego zagadnienia dla zachowania zdrowia i podniesienia jakości życia.

W 2011 roku Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest pod hasłem:
„Oporność na antybiotyki”

Oporność na leki przeciwdrobnoustrojowe (antybiotyki, chemioterapeutyki, leki przeciwgrzybiczne, przeciwpasożytnicze i antywirusowe) – inaczej zwana lekoopornością – pojawia się, gdy drobnoustroje, takie jak bakterie, wirusy, grzyby oraz pasożyty, zmieniają się, czyniąc nieskutecznym działanie leków stosowanych do zwalczania wywoływanych przez nie infekcji.

Rozwojowi oporności na antybiotyki sprzyja niewłaściwe stosowanie leków, np. przyjmowanie niepełnych dawek lub przerywanie przepisanej kuracji. Leki złej jakości (pochodzące z niepewnych źródeł) lub niewłaściwie dobrane, jak również niewystarczająca kontrola zakażeń, sprzyjają rozwojowi i rozprzestrzenianiu się lekooporności.

W związku z tym WHO apeluje o stosowanie antybiotyków w ściśle określonych i uzasadnionych przypadkach. Zapewni to skuteczność ich działania osłabi oporność czynników chorobotwórczych na działanie tego rodzaju leków. Tym samym antybiotyki staną się bardziej skuteczne w procesie leczenia. W przypadku chorób wirusowych zaleca natomiast leczenie objawowe, ponieważ podanie w takim przypadku antybiotyku nie wyleczy pacjenta, jedynie wzmocni odporność u bakterii, a osłabi ją u  pacjenta.

Działania w ramach Światowego Dnia Zdrowia w 2011 roku mają na celu zwrócenie uwagi na znaczenie antybiotyków dla zdrowia człowieka, jak również na zagrożenia zdrowotne płynące z ich niewłaściwego stosowania.

Antybiotyki są ogromnym osiągnięciem w dziedzinie nauk medycznych XX wieku. Obecnie jesteśmy blisko utraty skuteczności tych nieocenionych leków. Dbałość o ich właściwe stosowanie i skuteczność w leczeniu winno leżeć w kręgu zainteresowania służb medycznych na całym świecie.

WHO apeluje o podjęcie refleksji nad używaniem antybiotyku w kontekście zachowania ich skuteczności dla przyszłych pokoleń.

Źródło: PSSE w Opocznie