Złote Gody w Żarnowie

Dodano: poniedziałek, 04 kwietnia 2011

W kościele św. Mikołaja oraz Domu Kultury w Żarnowie w dniu 19 marca 2011 roku odbyło się niecodzienna i wyjątkowa uroczystość. Tego dnia małżeńskie pary z terenu gminy Żarnów, legitymujące się 50-letnim i większym stażem, świętowały Złoty Jubileusz.
Ze skrupulatnie prowadzonej ewidencji Urzędu Stanu Cywilnego w Żarnowie wynikało, iż 7 par małżeńskich może odebrać medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Na Mszy Świętej pojawiło się jednak aż 10 par, spośród których trzy świętować będą Złote Gody w najbliższym czasie. Księża żarnowskiej parafii przygotowali znakomitą oprawę uroczystości – odnowiono złożony przed ponad półwieczem Sakrament Małżeństwa, a Szacowni Jubilaci zajmowali miejsca w nawie głównej, tuż przed prezbiterium świątyni. Proboszcz żarnowskiej parafii, ks. kan. Jan Dereń celebrował Mszę świętą, a ks. Damian Drabikowski wygłosił wzruszającą homilię. W uroczystości czynnie uczestniczył również ks. kan. Jan Kruk. W kościele licznie zgromadziły się rodziny jubilatów i zaproszeni goście. Uroczystość uświetnił występ scholi parafialnej, prowadzonej przez Armanda Kwaśkiewicza.
Mimo, iż aż 10 par uczestniczyło w religijnej części uroczystości, to tylko 7 par mogło dostąpić zaszczytu odebrania medali. Nieubłagane prawo i skomplikowane procedury nakazują bowiem wręczać odznaczenia tylko tym osobom, które mają udokumentowany 50-letni staż małżeński.
W Domu Kultury w Żarnowie odbyła się świecka część uroczystości – z udziałem jubilatów, ich rodzin i gości zaproszonych.
Następnie z rąk wójta gminy Krzysztofa Nawrockiego, pełniącego z urzędu funkcję kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Żarnowie, przy obecności Barbary Celczyńskiej – zastępcy kierownika USC, jubilaci odebrali medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie” nadane przez Prezydenta RP. Wręczono im również okolicznościowe dyplomy i kwiaty.
Przyznane medale to wyraz wdzięczności za codzienny trud, wychowanie dzieci i wzajemne wspieranie się we wszystkich chwilach dnia codziennego.
Wyróżnieni jubilaci to: Anna i Witold Krzywkowscy z Żarnowa, Marianna i Marian Szczegielniakowie  z Miedznej Murowanej, Janina i Stanisław Słodkowscy z Bronowa,  Leokadia i Tadeusz Przygodzcy z miejscowości Młynek, Stefania i Józef Jasionowie z Kolonii Klew oraz dwie pary z miejscowości Soczówki – Władysława i Marian Popielscy oraz Janina i Henryk Głuszkowie.
Dodać należy, iż Państwo Anna i Witold Krzywkowscy oraz Marianna i Marian Szczegielniakowie wzięli ślub w 1958 roku, natomiast pozostałe pary w 1960 roku.
Licznie zgromadzeni goście z zainteresowaniem obejrzeli prezentację multimedialną „Żarnów i Ziemia Żarnowska na starej fotografii”, przygotowaną i prowadzoną przez Krzysztofa Nawrockiego. Na kilkudziesięciu slajdach, prezentujących wizerunek naszej „małej Ojczyzny”, pokazano obiekty, których już nie ma i wielu ludzi, którzy kiedyś kreowali rzeczywistość żarnowskiej ziemi. Niektórzy dostrzegli na zdjęciach również i siebie w latach młodości. Następnie jubilatów i zaproszonych gości zaproszono do stołów na poczęstunek, wzniesiono toast szampanem i odśpiewano życzenia „Stu lat”. Wykonano również wspólne pamiątkowe zdjęcie.