Sukces gimnazjalisty z Żarnowa

Dodano: poniedziałek, 04 kwietnia 2011

Uczeń klasy IIIa Gimnazjum im. 25 pp AK w Żarnowie Dawid Skibiński został wyróżniony w III Powiatowym Konkursie Matematycznym „Rusz głową”, organizowanym przez Zarząd Powiatowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opocznie. Konkurs odbywał się pod patronatem Starosty Opoczyńskiego Jana Wieruszewskiego i posła na Sejm RP Roberta Telusa.
Przeprowadzony konkurs miał na celu rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów, wdrażanie młodzieży do samodzielnej pracy nad pogłębianiem i rozszerzaniem wiedzy matematycznej, popularyzację tej wiedzy, a także motywowanie uzdolnionych matematycznie uczniów do nauki.
III Powiatowy Konkurs Matematyczny „Rusz głową” przebiegał w dwóch etapach, pierwszy odbył się 25 lutego 2011 r. w macierzystych szkołach. Do konkursu przystąpiło 123 uczniów z 10 szkół gimnazjalnych z terenu powiatu opoczyńskiego. W tym etapie uczestnicy mieli do rozwiązania test matematyczny oraz zadania otwarte. Szkolne komisje konkursowe wytypowały najlepszych uczniów, którzy zdobyli największą liczbę punktów. Najlepszy wynik pierwszego etapu to 21 punktów na 24 możliwe do uzyskania. Natomiast drugi etap został przeprowadzony 9 marca 2011 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie. W finale wzięło udział 22 uczniów z 10 gimnazjów. Uczestnicy mieli do rozwiązania test składający się z 4 zadań zamkniętych i 4 zadań otwartych. Za rozwiązanie wszystkich zadań finaliści mogli uzyskać maksymalnie 22 punkty.
Zwycięzcami konkursu zostali Paweł Walczak i Dominik Wójcik z Drzewicy oraz Bartłomiej Michalski z Prymusowej Woli, ale wśród najlepszym znalazł się również i nasz uczeń. Gimnazjalista z Żarnowa Dawid Skibiński znalazł się w grupie kilku uczniów, którym komisja konkursowa zdecydowała przyznać wyróżnienie. Dawida do konkursu przygotowywała nauczycielka matematyki Beata Kołodziejczyk. Laureaci otrzymali dyplomy i upominki ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Opocznie, Biuro Poselskie Roberta Telusa oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Opocznie.
Serdecznie gratulujemy Dawidowi Skibińskiemu osiągniętych wyników i życzymy niegasnącego zapału w rozwiązywaniu kolejnych zadań matematycznych. Mamy nadzieję, że następna edycja konkursu będzie cieszyła się równie dużym zainteresowaniem.

Źródło: www.opocznopowiat.pl