9 500 000,00 zł dofinasowania dla Gminy Żarnów z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dodano: środa, 27 października 2021

Polski Ład

W poniedziałek, 25 października 2021 roku opublikowane zostały wyniki pierwszego naboru w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Gmina Żarnów otrzymała dofinasowanie w wysokości 9 500 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie” ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację ww. inwestycji na terenie Gminy Żarnów. W/w zadanie jest dofinansowane z budżetu państwa.

W tym również dniu Wójt Gminy Żarnów – dr Krzysztof Nawrocki uczestniczył w spotkaniu samorządowców z województwa łódzkiego, podczas którego podsumowano wyniki I pilotażowej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład. W spotkaniu wziął udział m.in. Wojewoda Łódzki -Tomasz Bocheński oraz wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego- Paweł Nierada. W trakcie spotkania poruszono m.in. temat finansowania projektów oraz przedstawiono założenia dotyczące kolejnych naborów.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wysokość dofinansowania jest zależna od tzw. „obszaru priorytetowego”, w którym mieści się planowana inwestycja.

W/w zadanie jest dla Gminy Żarnów zadaniem priorytetowym, które będzie mogła zrealizować dzięki otrzymanemu dofinasowaniu. Strategiczne zadanie inwestycyjne zakłada rozbudowę mechaniczno–biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Żarnowie. Realizacja zadania będzie kolejnym etapem szerszych działań mających na celu poprawę komfortu życia mieszkańców na terenie Gminy Żarnów.

Szacowany koszt inwestycji to 10.000.000,00 zł.

Kliknij, aby powiększyć…

Polski Ład - 9 500 000 dla Gminy Żarnów na rozbudowę oczyszczalni ściekówDofinansowanie dla Gminy Żarnów

 

Mapa Gminy Żarnów