AKCJA SZCZEPIENIA LISÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

Dodano: sobota, 30 kwietnia 2011

Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii działając na podstawie § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. nr 142, poz. 1509) informuje, że na terenie województwa łódzkiego w okresie od 5 maja do 20 maja 2011 roku (w zależności od warunków atmosferycznych) przewiduje się dwu-, trzydniową wiosenną akcję szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie, z wyłączeniem terenów zabudowanych i akwenów wodnych. Szczepienie będzie wykonane metodą zrzutów lotniczych doustnej szczepionki w ilości 20 dawek na 1 km2, zatopionej we wnętrzu przynęty w kształcie kostki o wymiarach 45 mm x 45 mm x 7 mm, koloru zielono-brązowego o zapachu rybnym. Zwracamy się do Państwa z prośbą o niedotykanie przynęt ze szczepionką. W żadnym przypadku przynęta ze szczepionką nie może być konsumowana przez ludzi. Przedmiotowa informacja winna być przekazana dzieciom przez ich rodziców bądź opiekunów. W okresie trzech tygodni od daty wyłożenia szczepionki należy zachować spokój i ograniczyć w miarę możliwości przebywanie w kompleksach leśnych województwa łódzkiego osób oraz zwierząt towarzyszących człowiekowi. Wszelkich dodatkowych informacji w w/w sprawie udzielać będą pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Łodzi pod numerami telefonów: (042) 635-14-00 lub 635-14-20, 635-14-25.