Ważne dla użytkowników drogi ŻARNÓW – MARCINKÓW

Dodano: wtorek, 26 kwietnia 2011

W związku z rozpoczęciem modernizacji drogi powiatowej Żarnów – Marcinków, realizowanej przez Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych TRAKT Sp. z o.o. w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, finansowej m.in. z budżetu gminy Żarnów i powiatu opoczyńskiego – podajemy następujący komunikat:

Wprowadza się tymczasową organizację ruchu, zgodnie z zatwierdzonym projektem inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku: granica powiatu piotrkowskiego / opoczyńskiego – Skórkowice – Żarnów. Etap I odcinek Marcinków – Żarnów”.

Nowa organizacja ruchu będzie obowiązywać od 27 kwietnia 2011 roku. Zmiana organizacji ruchu będzie polegać na zamknięciu odcinka drogi powiatowej 1504E na odcinku Marcinków – Żarnów od km 10+430 do km 12+500, a ruch będzie poprowadzony objazdem przez drogi gminne o nawierzchni bitumicznej przez miejscowość Myślibórz – do Żarnowa (ul. Leśna, dawna Tresta Wesoła). Cały teren zostanie właściwie oznakowany. Prosimy o poinformowanie potencjalnych użytkowników drogi.

Liczymy na zrozumienie kierowców i przepraszamy za powstałe utrudnienia w ruchu drogowym…