Aktualne informacje dotyczące dystrybucji węgla dla mieszkańców Gminy Żarnów

Dodano: poniedziałek, 06 lutego 2023

W związku z licznymi zapytaniami, dotyczącymi stanu dystrybucji węgla kamiennego dla mieszkańców Naszej Gminy, Wójt Gminy Żarnów informuje, że dostawy do osób, które złożyły wniosek o zakup węgla po preferencyjnych cenach, realizowane są na bieżąco w kolejności złożenia wniosku. Do tej pory, poprzez samorząd gminny, zostało zakupione ponad 700 ton węgla. W dalszym ciągu planowane są kolejne dostawy. Gmina dokłada wszelkich starań, aby jak najszybciej zrealizować zapotrzebowanie mieszkańców na węgiel, a odpowiedzialni za dystrybucję pracownicy, są w stałym kontakcie z PGG S.A..

Aktualnie realizowana jest druga część zamówienia z Polskiej Grupy Górniczej oddziału KWK Row z siedzibą w Rybniku z kopalni: Jankowice, Chwałowice i Marcel. Węgiel z tych kopalni cechuje się wysoką jakością, doskonałymi wartościami opałowymi oraz spełnia wymagania obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

Poprzednio były to kopalnie: KWK Piast – Ziemowit, tzw. ruch Ziemowit (w Lędzinach), KWK Piast, tzw. ruch Wola (w Woli) i KWK Sośnica (w Gliwicach).

Realizację dystrybucji węgla prowadzi Firma MASART Krzysztof Smak w spadku, ul. Opoczyńska 6. Cena za 1 tonę to 2 tys. zł i zawiera się w niej transport węgla na posesję mieszkańca. Firma nie pobiera jakichkolwiek opłat z tytułu dystrybucji paliwa stałego pod adres zamieszkania wskazany na fakturze.

Zasady dystrybucji pozostają nadal bez zmian, tj. z osobami które złożyły wniosek o zakup węgla kontaktuje się telefonicznie (w kolejności składania wniosków) upoważniony pracownik Urzędu Gminy, który informuje o dostępności wybranego sortymentu węgla oraz o konieczności dokonania opłaty. Po dokonanej wpłacie mieszkaniec otrzyma fakturę zakupu uprawniającą do odbioru węgla ze składu.

Z uwagi na ustawowy termin realizacji dystrybucji węgla przez gminy, czyli 30 kwietnia 2023 roku, wnioski mieszkańców o zakup węgla przyjmowane będą do 28 lutego 2023 roku. Natomiast do 31 marca 2023 roku przyjmowane będą korekty oraz ewentualne rezygnacje. Jest to konieczne aby gmina mogła prawidłowo złożyć zapotrzebowanie do Polskiej Grupy Górniczej.

Kliknij, aby powiększyć…

Węgiel

Mapa Gminy Żarnów

Herb Żarnowa