Prezentujemy stan realizacji programu „Czyste Powietrze” na koniec 2022 roku w Gminie Żarnów

Dodano: poniedziałek, 06 lutego 2023

Czyste Powietrze

Wielokrotnie przypominaliśmy mieszkańcom Gminy Żarnów o możliwościach złożenia wniosku o dofinansowanie w gminnym punkcie konsultacyjno – informacyjnym programu „Czyste Powietrze”.

Mimo bardzo intensywnej działalności inwestycyjnej i skutecznego pozyskiwania środków zewnętrznych dla naszych mieszkańców na poprawę warunków życia w ramach tzw. OZE (Odnawialne Źródła Energii), m.in. na fotowoltaikę, instalowanie solarów, montaż pomp ciepła, wymianę pieców na paliwo stałe i gaz ziemny, to jednak Gmina Żarnów dodatkowo oferuje zainteresowanym dodatkowe możliwości. Temu służy punkt konsultacyjno – informacyjny programu „Czyste Powietrze” w Żarnowie. W ramach działania punktu przeszkolony pracownik Urzędu udziela mieszkańcom bezpłatnych porad o możliwościach uzyskania dofinansowania, a także pomaga w przygotowaniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie.

Poniżej prezentujemy dane, dotyczące wdrażania Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” i zrealizowanych inwestycji przez mieszkańców na terenie Gminy Żarnów według stanu na dzień 31.12.2022 r.

PROGRAM PRIORYTETOWY CZYSTE POWIETRZE
Stan od początku trwania programu do 31.12.2022 r.
Nazwa Gminy Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Liczba zawartych umów Liczba zrealizowanych przedsięwzięć Kwota wypłaconych dotacji
Gmina Żarnów 80 67 28 471 511,35 zł

Analiza powyższej tabeli dowodzi wielkiej zasadności realizacji programu „Czyste Powietrze” w Naszej Gminie. Znacząca kwota wypłaconych dotacji jest dowodem na to, iż program – mimo wielu innych propozycji dla mieszkańców – cieszy się dużym powodzeniem zainteresowanych zmianą warunków życia. Zawarcie umów przed końcem 2022 roku, najczęściej będzie skutkowało realizacją zadania w 2023 roku. Program jest nadal kontynuowany, a nabór do niego jest ciągły. Zapraszamy do współpracy…

Kliknij, aby powiększyć…

Punkt konsultacyjno-informacyjny "Czyste Powietrze"

Mapa Gminy Żarnów