Ważna wiadomość! Nowe zasady realizacji programu „Czyste Powietrze” w Naszej Gminie

Dodano: poniedziałek, 06 lutego 2023

Przypominamy mieszkańcom Gminy Żarnów o możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie w gminnym punkcie konsultacyjno – informacyjnym programu „Czyste Powietrze” na nowych warunkach. W ramach działania punktu przeszkolony pracownik Urzędu udziela mieszkańcom bezpłatnych porad o możliwościach uzyskania dofinansowania, a także pomaga w przygotowaniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie. Nowa wersja Programu Czyste Powietrze ruszyła 3 stycznia 2023 r.

Najważniejsze zmiany w programie dotyczą:

  • podniesienia wysokości progów dochodowych,
  • podwyższenia kwot dofinansowania o jakie można się ubiegać,
  • możliwości rozszerzenia wniosku o termomodernizację domu, jeśli wcześniej wniosek dotyczył tylko wymiany pieca,
  • ścieżki bankowej programu – kredyt bankowy z dotacją na częściową spłatę zobowiązania będzie można otrzymać na inwestycje rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku w banku,
  • obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego budynku przy przeprowadzeniu kompleksowej termomodernizacji.

Beneficjentem programu może zostać osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

  • Dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania w kwocie do 66 tys. zł.

1) Jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

2) Dochód roczny wnioskodawcy nie może przekroczyć kwoty 135 000 zł.

  • Dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania w kwocie do 99 tys. zł.

1) Jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonegow budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

2) Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez wójta nie przekracza kwoty:

a) 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

  • Dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania w kwocie do 135 tys. zł.

1) Jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

2) Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez wójta nie przekracza kwoty:

a) 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Istnieje również możliwość uzyskania dotacji z tzw. prefinasowaniem, określanym mianem PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE+

Beneficjent uprawniony do skorzystania z podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania ma możliwość uzyskania dotacji przed rozpoczęciem inwestycji w ramach kolejnej edycji Programu Czyste Powietrze+ dofinansowanie z tzw. prefinansowaniem. W ramach prefinansowania Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wypłaca wykonawcy zaliczkę w wysokości 50% przyznanej dotacji. Po zrealizowaniu całego przedsięwzięcia właściciel remontowanego domu jednorodzinnego składa końcowy wniosek o płatność, zawierający ostateczną fakturę, protokół odbioru, który będzie dokumentował wykonanie całości prac oraz potwierdzenie uregulowania wkładu własnego przez beneficjanta.

Zachęcamy zainteresowanych mieszkańców Gminy Żarnów do współpracy. Razem zrobimy więcej…

Czyste Powietrze

Punkt konsultacyjno-informacyjny "Czyste Powietrze"
Mapa Gminy Żarnów