ARiMR uruchomiła nowy portal do zgłaszanie zdarzeń przez Internet

Dodano: piątek, 30 listopada 2018

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła nowy Portal IRZplus. Portal przeznaczony jest dla posiadaczy zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku bydło, owce, kozy oraz świnie w celu nowoczesnego, szybkiego i wygodnego dokonywania przez Internet zgłoszeń dotyczących zdarzeń zwierzęcych.

Nowy portal umożliwia bowiem:

 • wgląd do danych siedziby stada,
 • przegląd danych zwierząt znajdujących się w siedzibie stada,
 • zgłaszanie zdarzeń zwierzęcych bez konieczności wychodzenia z domu i w dowolnym czasie,
 • przegląd zgłoszonych zdarzeń,
 • składanie zapotrzebowania na numery kolczyków dla bydła, owiec i kóz lub ich duplikatów,
 • zamawianie duplikatów paszportów dla bydła,
 • sprawdzanie złożonych przez siebie dyspozycji.

Portal  IRZplus jest dużym ułatwieniem dla hodowców.

Jak wyjaśnia Agencja, korzystanie z IRZplus znacznie ułatwia składanie zgłoszeń przemieszczeń zwierząt, np. kupno-sprzedaż. Jeśli jedna strona zgłosi to za pośrednictwem IRZplus, to druga strona będzie widziała na swoim koncie w systemie tę informację i wystarczy, że potwierdzi prawidłowość zawartych w niej danych. Nie będzie konieczności wypełniania nowego zgłoszenia przemieszczenia.

Rolnik, który chce skorzystać z Portalu IRZplus, uzyska do niego dostęp, rejestrując się w aplikacji e-WniosekPlus w celu utworzenia nowego konta.

Jeśli natomiast ma już dostęp do tej aplikacji, może podczas logowania, rozszerzyć posiadane uprawnienia o dostęp do Portalu IRZplus lub skorzystać z posiadanego dostępu do dotychczasowej aplikacji CK IRZ.

Więcej informacji uzyskasz:

 • na stronie internetowej ARiMR: arimr.gov.pl zakładka IRZ
 • w oddziałach regionalnych i biurach powiatowych ARiMR
 • pod bezpłatnym numerem infolinii: 800-38-00-84
 • wysyłając wiadomość: na adres: info@arimr.gov.pl, gdy masz pytanie o dostęp do aplikacji lub funkcjonalność Portalu IRZplus.