IX Żarnowski „Rajd z Mikołajem” Oddziału PTTK w Żarnowie

Dodano: poniedziałek, 03 grudnia 2018

Przy mroźnej pogodzie w sobotę dnia 1. grudnia odbył się kolejny raz Rajd z Mikołajem, organizowany od 9 lat przez Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego przy wsparciu Gminy Żarnów. Honorowym patronatem objął imprezę wójt gminy dr Krzysztof Nawrocki. Celem rajdu było kultywowanie tradycji św. Mikołaja, propagowanie zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie nałogom, poznanie krajoznawcze okolic Żarnowa i integracja turystów pieszych. Sześciokilometrowa trasa wiodła z Żarnowa przez Paszkowice, Kolonię Paszkowice, Bronów do Domu Kultury w Żarnowie, gdzie zaplanowano uroczyste zakończenie. W rajdzie wzięło udział 124 osoby, dzieci z rodzicami, ale także cztery zorganizowane drużyny szkolnych klubów PTTK: z Miedznej Drewnianej, Petrykóz, Przedborza i Żarnowa. Wśród turystów indywidualnych byli mieszkańcy Łodzi, Piotrkowa Trybunalskiego i Skarżyska Kamiennej. W trakcie zakończenia imprezy, odbył się konkurs z nagrodami o zwyczajach świątecznych, prowadzony w dwóch grupach wiekowych, dla najmłodszych do klasy czwartej oraz starszych uczestników od piątej klasy SP do trzeciej gimnazjum. W pierwszej grupie najlepszymi okazali się: Maja Kowalska i Malwina Bakalarz z Żarnowa, Zofia Brzózka z Petrykóz i Rafał Król z Piotrkowa Trybunalskiego (wszyscy z jednakową ilością punktów). W starszej grupie I miejsce zdobyła Wiktoria Strzelczyk z Przedborza, drugie równorzędne miejsca otrzymały Wiktoria Dursiewicz i Oliwia Gągór z Przedborza oraz Jakub Koziński z Żarnowa. Miłym akcentem imprezy był występ sióstr Honczaruk ze Szkoły Podstawowej z Petrykóz, które pięknie zaśpiewały jedną z kolęd, wprowadzając uczestników w przedświąteczny nastrój. Mikołaj wręczył upominki występującym w konkursie i najmłodszym turystom w wieku od 2,5 do 4,5 lat. Nagrody i słodki poczęstunek, sponsorowane były przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żarnowie. Wreszcie nastąpiła długo oczekiwana przez dzieci chwila tzn. wręczanie przez Mikołaja paczek ze słodyczami. Zanim zostały rozdane paczki, poszczególne drużyny miały za zadanie zaśpiewać kolędę. Zarówno drużyny, jak też rodzice z dziećmi robiły sobie pamiątkowe zdjęcia z Mikołajem. Drużyny otrzymały dyplomy uczestnictwa a już na starcie, każdy z uczestników zaopatrzony został w plakietkę rajdowa z symbolicznym Mikołajem. Nasz Mikołaj wyróżnił też opiekunów drużyn drobnymi upominkami. Nad sprawnym przebiegiem imprezy czuwała ekipa organizatorów w składzie: Maria Grzybowska, Sabina Kubiszewska, Hubert Szulc, Grażyna i Włodzimierz Szafińscy. Patrząc na zadowolone buzie dzieci mamy wrażenie, że rajd spełnił oczekiwania zarówno uczestników jak i organizatorów. A za rok będzie mały jubileusz – X Rajd i ponowne spotkanie turystów z żarnowskim Mikołajem.

Włodzimierz Szafiński