Badania sejsmiczne na terenie gminy Żarnów

Dodano: środa, 29 lutego 2012

Wójt Gminy Żarnów informuje, iż od 5 marca do końca sierpnia 2012 roku na terytorium gminy Żarnów prowadzone będą badania sejsmiczne. Celem prac poszukiwawczych i rozpoznawczych jest udokumentowanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Badania geofizyczne prowadzone będą bez użycia materiałów wybuchowych, a realizowane będą na podstawie koncesji poszukiwawczych wydanych przez Ministra Środowiska. Prowadzić je będzie Geofizyka Toruń sp. z o.o., będąca wykonawcą prac zleconych przez firmę DPV Sernice Sp. z o.o. z siedzibą w Zakęciu (woj. lubuskie). W ramach uzgodnień warunków wstępu z badaniami na teren, przedstawiciel Grupy Sejsmicznej ustali z właścicielami gruntów terminy wejścia z pracami na poszczególne działki / gospodarstwa. Wykonawcą badań będzie Grupa Sejsmiczna, kierowana przez Piotra Bulińskiego oraz Andrzeja Głowińskiego. Wszelkie informacje pod nr tel. 56 659-31-01 (Geofizyka Toruń) lub w sekretariacie Urzędu Gminy w Żarnowie.