Będą nowe boiska i place zabaw w Gminie Żarnów

Dodano: piątek, 03 września 2010

Zarząd Województwa Łódzkiego w dniu 17 sierpnia 2010 r. zatwierdził listę operacji skierowanych do współfinansowania w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007 – 2013, które wpłynęły do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „U Źródeł”.

Spośród wniosków złożonych w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi dofinansowanie uzyskała operacja realizowana przez Gminę Żarnów ,,Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Gminie Żarnów”.

Projekt przewiduję budowę dwóch boisk wielofunkcyjnych w Żarnowie, o nawierzchni bitumicznej. Jedno z nich zlokalizowane zostanie przy Gimnazjum, a drugie na placu „Targowica. Zmodernizowany będzie także plac zabaw przy ul. Topolowej w Żarnowie, a nowe miejsce do zabaw dla dzieci powstanie w Zdyszewicach.

Całkowity koszt operacji wyniesie 252.215,77 zł. Wartość przyznanej pomocy to 134.377,00 zł.