Pomoc dla powodzian

Dodano: czwartek, 09 września 2010

Mieszkańcy Gminy Żarnów po raz kolejny włączyli się do akcji pomocowej dla ludności, która dotknięta została klęską powodzi. Z inicjatywy Wójt gminy Marii Morawskiej zorganizowano zbiórkę najpotrzebniejszych artykułów dla powodzian z Gminy Zgorzelec, które zostały przetransportowane do mieszkańców terenów dotkniętych kataklizmem. W punkcie przyjmowania darów – w Gminnej Bibliotece Publicznej w Żarnowie zebrano m.in. żywność, środki czystości, odzież. Ponadto urzędnicy gminni we własnym zakresie zakupili koce, kołdry i ręczniki.
31 sierpnia dary zostały przetransportowane na tereny powodziowe.