Blisko dwa i pół miliona złotych dofinansowania na przebudowę dróg na terenie Gminy Żarnów z PROW 2014-2020

Dodano: piątek, 30 września 2016

29 września 2016 r., Wójt Gminy Żarnów – Pan Krzysztof Nawrocki przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Edyty Belicy podpisał pięć umów na dofinansowanie zadań w ramach operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Gmina Żarnów w ciągu najbliższych dwóch lata zrealizuje m. in. takie zadania jak:

  • Przebudowa drogi w miejscowości Paszkowice – szacunkowa kwota 365 101,74 zł, kwota dofinansowania 232 163,00. Planowany termin zakończenia zadania to sierpień 2018 r.
  • Przebudowa drogi Soczówki – Wierzchowisko – szacunkowa kwota 1 058 261,98 zł, kwota dofinansowania 673 132,00. Planowany termin zakończenia zadania to grudzień 2017 r.
  • Przebudowa drogi w miejscowości Topolice – szacunkowa kwota 243 956,50 zł, kwota dofinansowania 155 229,00. Planowany termin zakończenia zadania to wrzesień 2018 r.
  • Przebudowa drogi na ulicy Wesołej w Żarnowie – szacunkowa kwota 181 282,95 zł, kwota dofinansowania 109 892,00. Planowany termin zakończenia zadania to grudzień 2017 r.
  • Przebudowa drogi powiatowej nr 3125E Marcinków – Chełsty – Grębenice – szacunkowa kwota 1 971 454,56 zł, kwota dofinansowania 1 250 286,00 zł. Planowany termin zakończenia zadania to grudzień 2017 r. Zadanie współfinansowane jest także ze środków Powiatu Opoczyńskiego.

Kryteriami  wyboru projektów do dofinansowania w ramach operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 były m.in.: dochód podatkowy gminy, na terenie której operacja będzie realizowana, wysokość bezrobocia w powiecie, połączenie drogi z drogą wyższej kategorii. Poza tym przy ocenie wniosków pod uwagę brano również kryteria regionalne. W przypadku województwa łódzkiego były to: zmiana nawierzchni drogi oraz połączenie przez drogę dwóch wsi lub osad. Możliwe było pozyskanie dofinansowania na poziomie 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

Warto dodać, że powiat opoczyński jest drugim powiatem w województwie łódzkim pod względem podpisanych umów o dofinansowanie, a Gmina Żarnów jest czwartą gminą w województwie pod względem wysokości otrzymanych środków.

sshot-1