Budowa asfaltowych dróg gminnych w Miedznej Murowanej

Dodano: piątek, 28 lutego 2014

W 2013 roku w Miedznej Murowanej trwała intensywna budowa dróg o nawierzchni asfaltowej. Na trzech ulicach w tej drugiej – pod względem liczby ludności – miejscowości gminy, położono nową nawierzchnię, na którą od wielu lat z utęsknieniem czekali mieszkańcy wsi.

Kompleksowemu remontowi poddano ul. Ogrodową o długości ok. 580 m, ul. Spacerową (ok. 170 m) i ul. Brzozową (ok. 80 m). Dokonano również modernizacji skrzyżowań. Najważniejszym wyremontowanym traktem jest – bardzo ważna dla układu komunikacyjnego wsi – ulica Ogrodowa, która łączy ulicę Opoczyńską (jest nią droga wojewódzka nr 726 Żarnów – Opoczno – Rawa Mazowiecka) z ulicą Główną nieopodal zalewu. Różnica poziomów pomiędzy wspomnianymi skrzyżowaniami wynosi prawie 10 m. Po sfrezowaniu istniejącej nawierzchni gruntowo – tłuczniowej, wyrównano ją i wzmocniono podbudowę warstwą tzw. klińca dolomitowego. Potem położono warstwę ścieralną z betonu asfaltowego o grubości 4 cm. Na końcu wyprofilowano pobocza klińcem dolomitowym o grubości 10 cm. Dokonano również regulacji istniejących urządzeń (liczne studzienki kanalizacyjne i wodociągowe) i usunięcia zakrzaczeń oraz zadrzewień. Niestety, w niektórych miejscach droga jest stosunkowo wąska. Nie można było zbudować jej szerszej z powodu nieuregulowanych i często skomplikowanych spraw własnościowych. Mimo tego, nie tylko stali mieszkańcy, ale również liczni letnicy i turyści bardzo się cieszą z nowej inwestycji. Do przetargu nieograniczonego na tę inwestycję przystąpiło kilka firm, m. in. z Piotrkowa Trybunalskiego i Końskich, jednak najmniejszą cenę zaoferowało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy sp. z o.o. w Gielniowie (powiat przysuski, woj. mazowieckie). Cena oferty wyniosła 149,8 tys. zł, jednak ostateczne wydatki (wraz z kosztami nadzoru i robót dodatkowych) wyniosły 153,7 tys. zł ze środków własnych gminy.