Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie zaprasza…

Dodano: piątek, 28 lutego 2014

Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie istnieje od 1999 roku, choć historia szkolnictwa zawodowego u nas sięga lat sześćdziesiątych XX wieku. Od 2002 roku młodzież ma możliwość zdawania matury w Żarnowie. Od tamtego okresu funkcjonują w ZSZ różne profile liceum i technikum, a od 2004 roku rozwija się szkolnictwo policealne. Obecnie ZSZ w Żarnowie kształci młodzież i dorosłych w różnych typach szkół. Jest nią m.in. Zasadnicza Szkoła Zawodowa (mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, sprzedawca, piekarz, kucharz, cukiernik, murarz – tynkarz, elektryk,  operator maszyn przemysłu spożywczego.

Technikum w Żarnowie kształci w zawodach: technik obsługi turystycznej, usług fryzjerskich, organizacji reklamy, ekonomista, informatyk oraz żywienia i usług gastronomicznych. Dzięki Szkole Policealnej dla Dorosłych słuchacze mogą zdobyć zawód technika administracji, bezpieczeństwa i higieny pracy, informatyka i opiekuna w domu pomocy społecznej. Ponadto prowadzone jest Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. ZSZ chce uzupełnić ofertę edukacyjną o zawody technika handlowca, turystyki wiejskiej, rachunkowości, usług kosmetycznych i florysty.

Zapraszamy do korzystania z usług edukacyjnych naszych żarnowskich szkół…