Budowa drogi Afryka – Skórkowice w 2014 roku!

Dodano: piątek, 28 lutego 2014

W 2014 roku będzie kontynuowana budowa naszej gminnej „schetynówki” do Skórkowic o wartości kosztorysowej prawie 4,2 mln zł! Wspólne zabiegi władz samorządowych Gminy Żarnów i Powiatu Opoczyńskiego przyniosły wspaniały skutek. W końcu 2013 roku Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska zatwierdziła listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych, Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Spośród 39 wniosków złożonych w tym programie, zaledwie pięć zostało zakwalifikowanych do dofinansowania, w tym nasz wniosek obejmujący budowę drogi powiatowej Żarnów – Skórkowice na odcinku Afryka – Skórkowice.

Nasz bardzo dobrze przygotowany i wysoko oceniony wniosek, został sklasyfikowany na 4 pozycji w rankingu oceny merytorycznej i otrzymał 30 pkt. Dzięki otrzymanej dotacji w wysokości 50% wartości projektu (czyli prawie 2,07 mln zł), możliwa będzie budowa drogi na długości aż 3,3 km (w tym na części głównej ulicy w Skórkowicach). Pozostałe 50% zostanie pokryte z budżetów Gminy Żarnów i Powiatu Opoczyńskiego. Ten sukces ma wyjątkowe znaczenie, bo na skutek kryzysu nastąpiła zmiana sposobu finansowania i drastyczne zmniejszenie środków finansowych na cele budownictwa drogowego przez Rząd RP. „Nasza” inwestycja otrzyma jednak dotację z budżetu państwa! Aktualnie w Powiatowym Zarządzie Dróg w Opocznie trwają procedury przetargowe, których rozstrzygnięcie planowane jest w kwietniu. Prawdopodobnie w maju mogłyby zacząć się roboty drogowe. Wszyscy bardzo się cieszymy z kolejnego etapu tej inwestycji na najważniejszej drodze lokalnej w Gminie Żarnów…