Budowa boiska o nawierzchni asfaltowej przy Gimnazjum w Żarnowie

Dodano: czwartek, 02 maja 2013

W 2012 roku zakończono kolejny etap zagospodarowania placu szkolnego przy Gimnazjum w Żarnowie. Oprócz „Orlika” (o którym piszemy w innym miejscu) wybudowano także wielofunkcyjne boisko o nawierzchni bitumicznej do gry w piłkę nożną, siatkową i koszykową. Do tej pory teren wokół szkoły przy ulicy Polnej był niezagospodarowany. Gimnazjalny parking w różnych porach dnia pełnił wszystkie funkcje (miejsca spotkań, zbiórek, gier zespołowych), co z uwagi na fakt parkowania tam pojazdów, było dość niebezpieczne. Dwa wyboiste boiska trawiaste (z których z jednego stworzono później „Orlika”) nie spełniały oczekiwań miłośników sportu i zupełnie nie przystawały do realiów XXI wieku. Liczni goście dziwili się, że w stolicy gminy jest taka słaba baza sportowa. Postanowiono to zmienić, budując dwa boiska asfaltowe. Jedno z nich powstało na placu targowym (o czym w innym artykule), a drugie – obok żarnowskiego gimnazjum.

Próby wybudowania boisk podejmowane były już w 2011 roku. Wówczas przygotowano komplet dokumentów i ogłoszono przetarg. Wystartowało w nim kilkanaście podmiotów gospodarczych z całego kraju. Na początku tego roku został on rozstrzygnięty. Wygrała go firma Speed Sport Sp. z o.o. z Warszawy. Niestety, z niezrozumiałych przyczyn, właściciele firmy zrezygnowali z wykonywania zadania. Oferta została unieważniona. Dokonano zatem ponownego wyboru złożonych w przetargu ofert. W wyniku tych prac wyłoniono wykonawcę, którym zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych PEUK S.A. w Piotrkowie Trybunalskim. Warto wspomnieć, iż piotrkowski PEUK jest znaną w Żarnowie firmą, gdyż przed laty był dzierżawcą jednego z miejscowych kamieniołomów.

I tak piotrkowska firma wybudowała w Żarnowie dwa boiska o nawierzchni bitumicznej. Boisko asfaltowe do piłki nożnej, siatkowej i koszykowej na placu szkolnym ma powierzchnię 1196 m2 i wymiary 46 x 26 m (pole gry 44 x 24 m). Wokół boiska zaplanowano tzw. wybieg – po 1 m z każdej ze stron. Powierzchnia samego boiska ma 1056 m2. Zostało ono wyposażone w niezbędną infrastrukturę, tj. kosze, słupki do siatkówki i koszykówki (zamontowane w tulejach) oraz przede wszystkim bramki, które zostały zakupione z innych środków. Część elementów wyposażenia – m.in. słupki do siatkówki, instalowane na środku boiska – jest przechowywana w magazynach szkolnych. Oczywiście przed położeniem asfaltu, wykonano wszystkie zaplanowane prace przygotowawcze. Wykorytowano głęboko całą nawierzchnię, wywieziono prawie 240 m3 ziemi, wykonano warstwy podsypkowe zagęszczane w sposób mechaniczny, a także podbudowę z kruszyw łamanych. Na końcu położono warstwę ścieralną z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm. Ta warstwa ścierana jest z tzw. asfaltobetonu, dzięki któremu uzyskuje się równą i gładką nawierzchnię.

Budowa tego typu obiektów nie jest tania. Warto jednak je budować, bo można uzyskać znaczące dofinansowanie ze środków europejskich. Ostateczny koszt budowy boiska (nie licząc dokumentacji technicznej, nadzoru i innych wydatków) wyniósł ok. 101 tys. zł. Część tych środków pochodziło ze źródeł zewnętrznych – z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Prace prowadzone przez piotrkowską firmę PEUK budziły duże zainteresowanie uczniów żarnowskich szkół i mieszkańców gminy. Powstał nowy i funkcjonalny obiekt, który jest nie tylko wielofunkcyjnym boiskiem, ale m.in. placem apelowym, miejscem zbiórek, imprez rekreacyjnych i …koniecznym miejscem potencjalnej ewakuacji uczniów w wypadku jakiegokolwiek zagrożenia. Przestrzeń publiczna wokół gimnazjum uległa wreszcie ostatecznemu uporządkowaniu.