Nowe boisko o nawierzchni bitumicznej na placu targowym w Żarnowie

Dodano: sobota, 04 maja 2013

Żarnowska „targowica” jest powszechnie znanym w całym regionie miejscem handlu. W każdy poniedziałek odbywa się tam targ, który ma wielowiekową tradycję. Przed laty handlowano na żarnowskim rynku, a od kilku dziesięcioleci – na specjalnie wydzielonym placu przy ulicy Koneckiej. W latach 90-tych teren ten został wyasfaltowany. Z upływem czasu, ta nawierzchnia bitumiczna uległa jednak znacznemu zniszczeniu, co ciągle dostrzegali uczestnicy Dni Żarnowa, które każdego roku odbywają się na naszej targowicy. Zaczęto szukać pomysłu na to, by choć w części tę nawierzchnię poprawić. Z uwagi na fakt, że plac przy ulicy Koneckiej w Żarnowie zawsze był terenem spotkań młodzieży i miejscem uprawiania sportu, zdecydowano o wybudowaniu tam boiska asfaltowego. Tym samym podjęto ważne decyzje o poprawieniu infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w gminie.

W 2012 roku trwała budowa dwóch asfaltowych boisk piłkarskich w Żarnowie. Jedno z nich zlokalizowane zostało obok Gimnazjum w Żarnowie (o czym piszemy w innym miejscu), natomiast drugie – na placu targowym, przy ulicy Koneckiej. Na naszej „targowicy” powstał bardzo funkcjonalny obiekt, które będzie służył nie tylko amatorom sportu, ale i całej lokalnej społeczności. Znacznie zostało powiększone miejsce handlu podczas poniedziałkowych targów. Boisko na placu targowym w Żarnowie zamierzano wybudować już w 2011 roku. Niestety, bezskutecznie. Firma Speed Sport Sp. z o.o. z Warszawy, która wygrała przetarg, zrezygnowała z realizacji zadania. Dokonano zatem ponownego wyboru wykonawcy, którym ostatecznie zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych PEUK S.A. w Piotrkowie Trybunalskim. W 2012 roku ta firma budowała również boisko przy Gimnazjum w Żarnowie. Boisko asfaltowe do piłki nożnej, siatkowej i koszykowej na żarnowskiej „targowicy” jest nieco większe od tego, zlokalizowanego obok szkoły. I tak, w północnej części placu targowego powstało funkcjonalne boisko do piłki nożnej, siatkowej i koszykowej o łącznej powierzchni 1344 m2. Wymiary tego placu to 48 x 28 m, a samo pole do gry ma wymiary 44 x 24 m. Powierzchnia samego boiska wynosi 1056 m2. Boisko okalają tzw. wybiegi, po 2 m z każdej ze stron. Boisko zostało wyposażone w niezbędną infrastrukturę, tj. bramki, kosze, słupki do siatkówki i koszykówki (zamontowane w tulejach). Technologia wykonania polegała na głębokim korytowaniu nawierzchni, wykonaniu warstwy odsączającej, położeniu podbudowy z kruszywa łamanego i warstwy ścieranej z tzw. asfaltobetonu, w celu uzyskania równej i gładkiej nawierzchni, bo tylko taka jest niezbędna przy uprawianiu sportu. Miejsce to było wyjątkowo niestabilne, z uwagi na stałe pojawianie się wód gruntowych. Teren było bardzo trudno zagęścić i przygotować pod asfalt. Zwiększyło to koszty inwestycji, bowiem kierowane tam były znacznie większe dostawy kruszywa niż pierwotnie planowano.

Budowa tego obiektu kosztowała 98,6 tys. zł, nie licząc kosztów dokumentacji technicznej, nadzoru i innych wydatków. Gmina uzyskała częściowe dofinansowanie inwestycji ze źródeł europejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Warto było budować ten obiekt i zagospodarowywać zniszczony plac targowy. Ważna przestrzeń publiczna w Żarnowie w dużej części została wreszcie uporządkowana i ciekawie zaadaptowana. Prawdziwy debiut nowe boisko miało podczas Dni Żarnowa, organizowanych w dniach 1-2 września 2012 roku. To właśnie za nim (a nie jak do tej pory, przy ulicy Koneckiej) ulokowano scenę, a teren nowego asfaltowego placu był właściwym miejscem zabawy i rekreacji mieszkańców gminy.