Budowa wiaduktu nad CMK na gruntach wsi Pilichowice i Zdyszewice

Dodano: wtorek, 05 lipca 2011

W najbliższej przyszłości ruszy kompleksowa rozbudowa linii kolejowej CMK w rejonie Żarnowa. Jej najbardziej ważnym elementem będzie prowadzona inwestycja budowy wiaduktu drogowego nad linią kolejową w rejonie sołectw PILICHOWICE – ZDYSZEWICE. Wiadukt zlokalizowany zostanie w tzw. ciągu drogi powiatowej nr 3120 Żarnów – Pilichowice – Zdyszewice – Czersko. Centralna Magistrala Kolejowa jest linią kolejową E-65 o znaczeniu państwowym, łączącą Grodzisk Mazowiecki z Zawierciem (na trasie Warszawa – Katowice / Kraków). Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska w dniu 20 maja 2011 roku wydała decyzję nr 3/11 o ostatecznym ustaleniu lokalizacji tej linii.

Ta ważna inwestycja dotyczy budowy dwupoziomowego skrzyżowania dwutorowej, zelektryfikowanej linii kolejowej E-65 z drogą powiatową, znajdującą się w naszej gminie. Obecny przejazd kolejowy zostanie zlikwidowany, a układ drogowy całkowicie zmodernizowany. Dodać należy, iż lokalizacja wiaduktu będzie nieznacznie zmieniona, niż pierwotnie zaplanowano, a ruch pieszych odbywać będzie się po jednostronnym chodniku. W ramach inwestycji znacznie rozbudowana zostanie istniejąca infrastruktura kolejowa w zakresie specjalistycznych urządzeń oraz telekomunikacji i energetyki kolejowej, a istniejąca droga powiatowa zostanie zmodernizowana. Wykonane zostaną również drogi dojazdowe do okolicznych pól, a całość zostanie skutecznie odwodniona.

 

Linia kolejowa E-65 jest częścią europejskiego systemu kolejowego. Dostosowanie parametrów technicznych tej linii do standardów europejskich wymaga budowy bezkolizyjnych skrzyżowań dróg publicznych z koleją. Wiadukt – realizowany na podstawie ustawy o transporcie kolejowym – umożliwi osiągniecie tego celu, poprzez poprowadzenie drogi powiatowej nad linią kolejową.Wiadukt będzie miał długość 50,89 m. Szerokość jezdni między krawężnikami wynosić będzie 7,3 m (w tym 2 pasy ruchu po 3 m). Jednostronny chodnik będzie miał 1,5 m szerokości i aż 1 km 65 m długości.W związku z powyższym w dniach 11-12 lipca 2011 roku odbędą się oględziny działek w celu wyceny w związku z budową wiaduktu.11 lipca 2011 roku (poniedziałek) – działki położone na zachód od linii kolejowej (od strony Zdyszewic)12 lipca 2011 roku (wtorek) – działki położone na wschód od linii kolejowej (od strony Pilichowic)W niedzielę, 10 lipca 2011 roku odbędzie się spotkanie Wójta Gminy Żarnów z mieszkańcami Pilichowic i Zdyszewic, dotyczące opisanej wyżej inwestycji i planowanego wykupu działek (do końca grudnia 2011 roku).
Redakcja